Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22023421

Zoznam evidencie psov

Podmienky držania psov v meste Gelnica upravuje VZN č. 72, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území Mesta Gelnica

Poplatky za držanie psa upravuje VZN č. 84/2014 o miestnych daniach na území mesta Gelnica, Časť 2 -  Daň za psa , § 3

 

  1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
  2. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,.
  3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
  4. Základom dane je počet psov.
  5. Sadzba dane sa stanovuje za jedného psa a kalendárny rok takto: a) v bytoch 30,00 € b) v rodinných domoch 7,00 € c) v Mária Hute, na Háji, ul. Perlovej a v Slovenských Cechoch 3,50 €. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
  6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 3 ods.1 a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
  7. Spôsoby vyberania dane: a) v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Gelnici b) poštovou poukážkou c) bezhotovostným prevodom na účet Mesta Gelnica.

 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

„Sme partner programu Košického samosprávneho kraja TERRA INCOGNITA“.

Poskytnutá dotácia na rok 2018 vo výške 250 000 €.


dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

21.8.2019
Úvodná stránka