Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22660218

Štrukturálne fondy

V programovom období 2007 až 2013 sa začali čerpať prostriedky z troch fondov - z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho fondu sociálneho rozvoja.
www.strukturalnefondy.sk

 


 

REGENERÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V MESTE GELNICA

logo eu logo eu

Názov projektu: Regenerácia verejných priestranstiev v meste Gelnica

Operačný program:  Regionálny operačný program

Opatrenie 4.1.: Regenerácia sídiel

Výzva č.:  ROP-4.1a-2009/01

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán:  Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Zámer projektu:

Projekt v sebe zahŕňa regeneráciu vybraných verejných priestranstiev v meste – pri Dome služieb a pri Hoteli Runa v rozsahu – úprava verejných priestranstiev a prvkov zelene, rekonštrukcia verejných WC, rekonštrukcia verejných osvetlení, rekonštrukcia chodníkov, miestnych komunikácií a rekonštrukcia zástavok

Doba realizácie: 03/2010 – 10/2010

Celkové oprávnené výdavky žiadosti: 859.401,29 €

Výška NFP: 816.431,22 €

Spolufinancovanie mesta: 42.970,06 €

Portál Európskej únie: www.europa.eu


 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA GRUNDSCHULE GELNICA – REKONŠTRUKCIA

logo eu  logo eu

 

Názov projektu:  Základná škola Grundschule Gelnica – rekonštrukcia

Operačný program: Regionálny operačný program

Opatrenie 1.1.: Infraštruktúra vzdelávania

Výzva č.: ROP -1.1-2008/01

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Zámer projektu:

Rekonštrukcia budovy ZŠ zahŕňajúca rekonštrukciu strechy, zateplenie budovy, výmenu okien a rekonštrukciu sociálnych zariadení.

Doba realizácie: 04/2009 – 01/2011

Celkové oprávnené výdavky žiadosti: 1.463.333,60 €

Výška NFP: 1.390.166,91 €

Spolufinancovanie mesta: 73.166,69 €

Portál Európskej únie: www.europa.eu


 

ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD A DOSTAVBA KANALIZÁCIE V MESTE GELNICA

logo eu
Názov projektu:

Čistiareň odpadových vôd a dostavba kanalizácie v meste Gelnica

Operačný program: Životné prostredie

Operačný cieľ 1.2: Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Fond: Kohézny fond

Riadiaci orgán:Ministerstvo životného prostredia SR

Zámer projektu:

Výstavba ČOV a dostavba kanalizácie za účelom spoľahlivého odvádzania splaškových vôd od obyvateľstva, zlepšenie technickej a občianskej vybavenosti mesta. Cieľom projektu je zvýšenie kvality životného prostredia osobitne však vodného toku Hnilec a Ružínskej priehrady prostredníctvom čistenia komunálnych odpadových vôd v meste Gelnica.

Doba realizácie: 02/2009 - 11/2012

Celkové oprávnené výdavky žiadosti: 4.684.211,64 €

Výška NFP: 4.386.165,16 €

Spolufinancovanie mesta: 298.046,48 €

Portál Európskej únie: www.europa.eu


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

Poskytnutá dotácia na rok 2018 vo výške 250 000 €.


dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

20.10.2019
Úvodná stránka