Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

21857248

Sociálne zariadenia

Dom opatrovateľskej služby

 

dom opatrovateľskej služby

Dom opatrovateľskej služby Gelnica

SNP 20
tel. 053/ 4821 689

 

 

 

 


 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

logo združenia


Sme občianske združenie – nezisková a dobrovoľná organizácia s právnou subjektivitou - registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky od 2. septembra 1993.
Našimi členmi sú ľudia s mentálnym postihnutím, ich rodičia, príbuzní, priatelia, známi, odborníci a sympatizanti z gelnického regiónu.
Hlavným poslaním združenia je všeobecná podpora činnosti a opatrení zameraných na pomoc deťom, mládeži a dospelým ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám.


Je to predovšetkým poradenská činnosť v oblasti:

  • včasnej, predškolskej a školskej starostlivosti
  • rehabilitácie
  • využívanie voľného času – záujmové aktivity
  • vzdelávanie rodičov, odborníkov a dobrovoľníkov
  • sprostredkovanie rekreačných a vzdelávacích pobytov pre rodiny i jednotlivcov

ZPMP je jedinou organizáciou s týmto zameraním v gelnickom regióne. Finančné prostriedky na pravidelnú činnosť s postihnutými deťmi a mladými ľuďmi získava výlučne výnosom z 2 % z daní daňových poplatníkov a najmä formou projektov podporených Nadáciou pre deti Slovenska z Fondu Hodina deťom. Zapojenie sa do grantových programov má už bohatú históriu. Zatiaľ každý podaný projekt bol podporený.


2003 - projekt Naše umenie
2005 - projekt Chceme pracovať- učíme sa pracovať
2006 - projekt Rozprávkovo
2008 - projekt Deň krivých zrkadiel
2010 - projekt Praktické zručnosti pri príprave jednoduchých jedál teplej a studenej kuchyne

Práve aktivitami v rámci projektov zviditeľňuje ZPMP svoju činnosť a zameranie, napomáha prekonávať predsudky, zlepšuje postoje a názory verejnosti na mentálne postihnutých ľudí, eliminuje ich sociálnu odlúčenosť .
Mestský úrad v Gelnici poskytol našej organizácii priestory na Slovenskej ulici č.15, ktoré slúžia na stretávanie členov združenia, klubovú činnosť, realizáciu projektov a terapií zameraných na skvalitnenie života MP detí a rodín, využívanie voľnočasových aktivít. Práce a výrobky členov sú pravidelne prezentované na verejnosti. Pri svojej činnosti ZPMP spolupracuje s miestnymi organizáciami a školskými zariadeniami. Zúčastňujeme sa projektov a akcií poriadaných Kultúrnym oddelením mesta Gelnice, s ktorým máme nadviazanú veľmi dobrú a kvalitnú spoluprácu. Členovia združenia - špeciálni pedagógovia - organizujú pravidelne v týždenných intervaloch terapeutické aktivity pre mentálne postihnuté deti a ich súrodencov v oblasti športu a kultúry. Pri činnostiach rozvíjame osobnosť detí vo všetkých oblastiach života: rozvíjanie pracovných, sebaobslužných, komunikačných, sociálnych zručností a kultúrnych návykov formou muzikoterapie, dramatoterapie, artterapie a najmä ergoterapie. Organizujeme pracovné semináre pre rodičov, každoročne 12. júna verejné benefičné koncerty v rámci Dňa krivých zrkadiel, kde naše deti prezentujú svoje schopnosti a potenciál.

Počas roka sporadicky prinášame v Gelničanovi správy o činnosti nášho združenia.
O aktivitách s našimi deťmi už viete, čítate o nich, alebo sa dozvedáte. Každoročne v jarných mesiacoch sa rozhodujete, kam a komu venovať 2 % zo svojej dane.
Chceme veriť, že práve my si zaslúžime Vašu dôveru. Je to úžasný pocit! A čo za to?
Darovanie napĺňa srdce, prijímanie ruky. Zažijete obe skúsenosti.

“Nerobme veľké veci, ale malé veci s veľkým srdcom”, hovorievala Matka Tereza.

Venujte preto, prosíme, 2% z dane! Je to pre Vás príležitosť naplniť jej slová.


Obchodné meno alebo názov: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Sídlo: Slovenská 15, 056 01 Gelnica
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31971121
Právna forma: občianske združenie

 

 


 

Charita

Charita Gelnica budova charity
Slovenská ulica

056 01 Gelnica
tel. 053/ 4821 408
  

 

DENNÝ STACIONÁR V GELNICI


Diecézna Charita Rožňava v meste Gelnica má svoju prevádzku na sociálne služby registrovanú od roku 1992. Od toho času pravidelne poskytujeme terénnu opatrovateľskú službu seniorom a stravovacie služby pre seniorov v jedálni, v zariadení na Slovenskej ulici 66, alebo aj s donáškou do domácností. Počas nášho pôsobenia sme poskytli služby mnohým klientom a v súčasnosti ich poskytujeme viac ako 70 ľuďom odkázaným na pomoc. Chceme tieto služby aj naďalej udržať a rozšíriť ich množstvo a kvalitu.
Kapacita Domu Charity v Gelnici je priestorovo nevyužitá – hlavne priestory obývacie, preto v spolupráci s mestom Gelnica pripravujeme v týchto priestoroch Denný stacionár s kapacitou 6 klientov – seniorov, ktorý má oporu aj v zákone o sociálnych službách 448/2008 Z.z..
Denný stacionár bude určený pre seniorov, ktorí potrebujú starostlivosť a dohľad, ktorý im nevedia ich rodinní príslušníci zabezpečiť nepretržite, napríklad počas toho kým sú v zamestnaní a nechcú ich umiestniť v celodennom pobytovom zariadení. Zároveň bude slúžiť tým, ktorí sú osamelí a radi by trávili svoj čas v spoločnosti iných ľudí a zmysluplnejšie.
V zariadení sa budú poskytovať úkony opatrovateľskej služby, stravovanie, hygienický dohľad a dohľad nad užívaním liekov, sociálne poradenstvo, záujmová činnosť.
Touto službou chceme byť nápomocní starším ľuďom a ich rodinám. Chceme prispieť k tomu, aby ľudia mohli dožívať svoje životy vo svojom domácom prostredí, alebo v ňom mohli čo najdlhšie zotrvať.
Touto cestou chceme osloviť záujemcov o túto formu služby, aby svoj predbežný záujem a rozsah požadovanej služby konzultovali a nahlásili v Dome Charity Gelnica, na Slovenskej ulici 66.

Kontakt:
Dom Charity Gelnica, Slovenská ul. 66, 056 01 Gelnica.

Mail: dchrv.gelnica@gmail.com

Tel.: +421 53 4821 408, Mobil.: +421 911 942 662
 


 

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

23.7.2019
Úvodná stránka