Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22576642

Rady občanom

Niekoľko rád, ako sa má občan správať v určitých situáciách

 • ak je občanovi doručené predvolanie k podaniu vysvetlenia za účelom objasnenia priestupku na mestskú políciu,

Na toto predvolanie je občan povinný dostaviť sa, prípadne si telefonicky dohodnúť iný termín na podanie vysvetlenia. Príslušník Mestskej polície je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku a zistenie páchateľa.

 

 • je v nočných hodinách rušený nočný kľud hlasne pustenou hudbou, krikom, búchaním a pod. ( nočný kľud 22.00 –06.00 hod.)
 • je vo vedľajšom byte hlasno pustená hudba, sused bezdôvodne obťažuje ostatných nájomníkov búchaním a pod. a nie je nočný kľud

Pokiaľ sused nereaguje na slušné upozornenie, je možné telefonicky oznámiť túto skutočnosť na tel. linku 4821 633, kde bude následne príslušníkom stálej služby vyslaná na miesto narušenia verejného poriadku hliadka, ktorá bude riešiť priestupok ako podozrenie zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu.

 

 • ak je občan náhodným svedkom protiprávneho konania,

Protiprávne konanie telefonicky oznámiť na tel. linku 4821 633 a zostať na mieste až do príchodu hliadky, nakoľko podanie vysvetlenia môže prispieť k objasneniu oznamovanej udalosti. Podanie svedeckej výpovede je povinnosťou každého občana. Odmietnuť podanie vysvetlenia sa môže len v presne zákonom stanovených prípadoch.

 

 • manžel, manželka, iný člen domácnosti poškodzuje zariadenie bytu, nadáva mi alebo ma fyzicky napadne,

Pokiaľ takéto počínanie člena domácnosti neprestáva, je potrebné túto udalosť nahlásiť na linke 4821 633, kde príslušník štátnej služby vyšle na miesto hliadku, ktorá útočníka ukľudní, prípadne vyvedie z bytu ( vyvedenie z bytu je možné uskutočniť, len ak táto osoba nemá trvalé, alebo prechodné bydlisko na tejto adrese, alebo ak došlo k spáchaniu trestného činu, alebo páchateľ ohrozuje život a zdravie členov domácnosti, alebo bola spáchaná závažná škoda na majetku). Pri zranení je potrebné vyhľadať lekárske ošetrenie, pri poškodení majetku vyčísliť škodu.

 

 •  ak ma na verejnom priestranstve alebo inom verejne prístupnom mieste pohryzie pes,

V prípade prítomnosti majiteľa psa, alebo osoby ktorá ho venčí požiadať o predloženie očkovacieho preukazu psa, prípadne sa dohodnúť na predložení neskôr ( ak ho nemá u seba). Potrebné vyhľadať lekárske ošetrenie, uvedený skutok nahlásiť na mestskej polícii, nakoľko došlo zo strany majiteľa psa k ublíženiu na zdraví z nedbanlivosti a podľa dĺžky liečenia môže byť majiteľ psa stíhaný za priestupok, prípadne trestný čin ( dĺžka doby liečenia nad 10 dní). •  ak mi sused vulgárne nadáva, vyhráža sa mi ujmou na zdraví, spôsobil mi drobné ublíženie na zdraví , nepravdivo ma obviňuje zo spáchania priestupku, robí mi iné schválnosti,

Udalosť je potrebné telefonicky oznámiť, ďalší postup je ako v predošlých prípadoch . Je dobré, ak je na mieste hodnoverný svedok takéhoto správania sa suseda, ktorý by potvrdil jeho protiprávne konanie. Ak svedkovia nie sú, je potrebné hliadke podrobne vysvetliť príčiny, priebeh a následky tejto udalosti. Ak došlo k zraneniam je potrebné vyhľadať lekárske ošetrenie.

 • niekto mi svojím autom zatarasí vchod do mojej garáže, a ja sa nemôžem do nej dostať,

Udalosť treba telefonicky zahlásiť, službukonajúci príslušník vyšle hliadku. Ak nie je prítomný vodič auta , nie je možné vyriešenie udalosť priamo na mieste , majiteľ sa identifikuje podľa evidenčného čísla motorového vozidla v spolupráci s OO PZ v Gelnici. Následne hliadka bude riešiť tohto majiteľa v súlade s platnými právnymi predpismi. • občan nájde v pivničných priestoroch, schodišti a pod. spať bezdomovca,

Udalosť je potrebné telefonicky nahlásiť, službukonajúci príslušník vyšle hliadku. Odporúča sa, neprichádzať s nimi do priameho kontaktu, nakoľko môžu byť pod vplyvom alkoholu, agresívne sa správať, môže dôjsť k fyzickému útoku a pod. Hliadka zistí jeho totožnosť, preverí z akých dôvodov sa zdržuje v týchto priestoroch, skontroluje či sa jeho meno nevyskytuje v zozname hľadaných osôb, (tieto osoby sa dopúšťajú rôznych trestných činností), prípadne vykoná iné opatrenia a následne tieto osoby vykáže z týchto priestorov.

 • mi niekto poškodí majetok (vozidlo, dom, rozbije okno a pod.),

Je potrebné to telefonicky nahlásiť, službukonajúci príslušník vyšle hliadku, tá zdokumentuje miesto činu , v prípade, že je páchateľ prichytený na mieste, obmedzí ho na osobnej slobode. Podľa výšky vyčíslenej škody bude riešiť udalosť ako trestný čin alebo priestupok. Škodu si musí vyčísliť poškodený sám, poprípade súdnym znalcom. Bez dokladovania škody je ťažko danú vec prejednať, nakoľko správny orgán odkáže poškodeného, aby si škodu vymáhal sám v rámci občiansko-právneho konania.

 • občanovi niekto odcudzí v autobuse, na ulici, v obchode a na inom verejnom priestranstve, peňaženku, osobné doklady a pod.

Udalosť je potrebné nahlásiť na Obvodnom oddelení PZ v Gelnici, nakoľko sa tu jedná o podozrenie z trestného činu krádeže. V danom prípade nie je rozhodujúce, aká finančná hotovosť sa v peňaženke nachádzala.
 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

15.10.2019
Úvodná stránka