Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22576603

Predvstupové fondy EÚ

Cieľom predvstupovej pomoci EÚ - programové obdobie 2004 – 2006, bolo podporiť prípravu asociovaných krajín na vstup do únie, a to po právnej, inštitucionálnej i ekonomickej stránke prostredníctvom programov PHARE a SAPARD – príprava na štrukturálne fondy a ISPA – príprava na Kohézny fond.
 


 

BUDOVANIE INFORMAČNEJ KANCELÁRIE MESTA GELNICA

Názov projektu: Budovanie informačnej kancelárie mesta Gelnica

Grantová schéma: Miestny a regionálny rozvoj

Rozpočtová položka: PHARE SR 2002/000.610-13

Kontraktačný orgán: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja – Agentúra
na podporu regionálneho rozvoja

Zámer projektu: Cieľom projektu bolo vytvorenie vzájomnej spolupráce medzi samosprávami miest a obcí, neziskovými a mimovládnymi organizáciami, regionálnymi agentúrami. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít boli účastníci pripravení na tvorbu strategicky významných projektov v rámci regionálneho rozvoja. Partneri po implementácii projektu sú schopní efektívnejšie identifikovať potreby jednotlivých regiónov a hľadať cestu k ich riešeniu. Multiplikačný efekt projektu spočíva práve vo vybudovaní Informačnej kancelárie.

Doba realizácie: 10 mesiacov (júl 2004 – máj 2005)

Celkové oprávnené náklady: 49.330 € (100%)

 


 

CENTRUM PRE PODPORU REGIONÁLNEHO ROZVOJA (VŠEOBECNÝ INKUBÁTOR) V MESTE GELNICA

Názov projektu: Centrum pre podporu regionálneho rozvoja (všeobecný inkubátor) v meste Gelnica

Grantová schéma: Miestny a regionálny rozvoj

Rozpočtová položka: PHARE SR 2002/000.610-13

Kontraktačný orgán: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja – Agentúra na podporu regionálneho rozvoja

Zámer projektu: Cieľom projektu bolo nadobudnutie realizačnej projektovej dokumentácie, územného a stavebného rozhodnutia pre samotné zhotovenie všeobecného podnikateľského inkubátora, ktorý bude slúžiť predovšetkým pre podporu lokálneho rozvoja, zvýšenie vzdelanostnej úrovne, rozvíjanie zručností obyvateľov regiónu, vytvorenie podmienok pre rozvoj živnostenského a MSP a vytvorenie podmienok pre aktívne vyhľadávanie zamestnania.

Doba realizácie: 10 mesiacov (júl 2004 – máj 2005)

Celkové oprávnené náklady: 72.500 € (100%)

Výška pomoci: 54.000 € (74,48 %)

Spolufinancovanie mesta: 18.500 € (25,52 %)
 


 

VYTVORENIE STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV PRE SPRÁVNY REGIONÁLNY A ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA GELNICA

Názov projektu: Vytvorenie strategických dokumentov pre správny regionálny a územný rozvoj mesta Gelnica

Operačný program: Základná infraštruktúra – 2005-OPZI-33-KE

Opatrenie č. 3.3: Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky

Kontraktačný orgán: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja

Zámer projektu: Výsledkom projektu sú spracované strategické dokumenty pre ďalší a dlhodobý vývoj Mesta Gelnica. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Gelnica v svojej obsahovej štruktúre zahŕňa problematiku a navrhuje riešenia vo všetkých dôležitých oblastiach života mesta, marginalizované skupiny nevynímajúc. V priebehu vykonávanej analýzy boli do procesu identifikácie potrieb mesta zapájané aj skupiny nezamestnaných, rómska komunita a vo finálnej verzii dokumentov sa ich požiadavky zohľadnili, napr. plán výstavby mestských nájomných bytov nižšieho štandardu (zahrnuté aj v PHSR aj v ÚPD).

Doba realizácie: marec 2006 – september 2008

Celkové oprávnené náklady: 47.753,18 € (100%)

Výška pomoci - NFP: 45.365,52 € (95 %)

Spolufinancovanie mesta: 2.387,66 € (5 %)
 


 

PROJEKT ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA SAMOSPRÁV A UČITEĽOV

Názov projektu: Projekt ďalšieho vzdelávania samospráv a učiteľov

Operačný program: Ľudské zdroje – 2005-SORO-3; PHARE SR 2002/000.610-15

Opatrenie č. 3.1: Prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania požiadavkám spoločnosti založenej na vedomostiach

Kontraktačný orgán: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja

Zámer projektu: Zvýšenie odbornej úrovne pracovníkov samospráv obcí a miest v okrese Gelnica prostredníctvom organizovania odborných školení zameraných na zvýšenie úspešnosti uchádzačov na trhu práce.

Doba realizácie: júl 2004 – jún 2005

Celkové oprávnené náklady: 44.500 € (100%)

 


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

Poskytnutá dotácia na rok 2018 vo výške 250 000 €.


dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

15.10.2019
Úvodná stránka