Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22586173

Náučný banský chodník

 

     socha baníka                                                                                                 

                                                                 Má 6 zastavení:

  1. Banícke námestie
  2. Pod hradným kopcom
  3. Dedičná štôlňa krížová
  4. Nová krížová štôlňa
  5. Boží dar
  6. Dedičná štôlňa Jozef

 

Banský náučný chodník vedie po miestnej cestnej komunikácii, je vhodný pre všetky vekové kategórie. Začiatok trasy je na Baníckom námestí, ktoré je ľahko dostupné od železničnej zastávky Gelnica mesto.

     Vychutnajte si prechádzku gelnickou prírodou, spoznajte bohatú históriu baníctva v meste a navštívte podzemné priestory štôlne Jozef pri dolnom Turzovskom jazere. Gelnica bola v minulosti jedným z najdôležitejších centier baníctva na našom území. Postavenie slobodného kráľovského mesta získala vzápätí po nemeckej kolonizácii, už v trinástom storočí. Ťažilo sa tu zlato, striebro, meď aj ortuť. Baníctvo prechádzalo rôznymi vývojovými etapami – od rozkvetu v trinástom až pätnástom storočí, cez úpadok v čase bojov medzi feudálmi a tureckých nájazdov, opätovný rozvoj v sedemnástom až devätnástom storočí až po definitívne zastavenie banskej činnosti na sklonku dvadsiateho storočia. Montánnu históriu pripomínajú viaceré pamiatky v meste aj v okolitých lesoch. Vydajte sa Náučným banským chodníkom po stopách starých štôlní od Baníckeho múzea k Turzovským tajchom  a zoznámte sa so slávnou minulosťou slobodného kráľovského mesta Gelnica.

     Pod kopcom Zámčisko, na ktorom kedysi stával hrad patriaci postupne viacerým šľachtickým rodom, sa nachádza niekoľko podzemných priestorov. Pri prieskume v šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa zistilo, že v blízkosti ústi štrnásť podzemných chodieb. Ide prevažne o staré kutacie štôlne z osemnásteho storočia. Nachádza sa tu aj strojárska firma Antony, ktorej kovové výrobky boli známe v celej strednej Európe. Vo fabrike s vyše stotridsaťročnou tradíciou beží výroba dodnes. Dedičná Krížová štôlňa je pravdepodobne najstaršou dedičnou štôlňou na Krížovej žile, možno aj v celej gelnickej rudnej oblasti. Niektoré zdroje kladú jej vznik do pätnásteho storočia. Ústie štôlne je v dnešnej dobe zavalené. V nedávnej dobe bol upravený vstupný portál štôlne.

     Novú Krížovú štôlňu razil národný podnik Geologický prieskum Spišská Nová Ves ako novodobé banské dielo pre prieskumné a neskôr aj ťažobné práce na Krížovej žile. Štôlňa sa na žilu napájala v oblasti starej šachty Krížová. Medená ruda sa tu ťažila v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia.  V lokalite Boží dar sa nachádza sústava menších žíl, na ktorých sa intenzívne ťažilo v osemnástom a v prvej polovici devätnásteho storočia. Najvýznamnejšou  v tejto oblasti bola štôlňa Samuel – Božia pomoc. V súčasnosti sú takmer všetky štôlne v tejto oblasti zavalené a neprístupné. Od informačnej tabule osadenej v tejto lokalite sa môžete vydať po takmer trinásť kilometrov dlhej Kyslíkovej trase, ktorá ponúka krásne výhľady na okolie mesta. Vystúpiť môžete až na Ostrý vrch, ktorý je najvyšší v okolí, prípadne na vrch Klippberg.tabuľa náučného banského chodníka

     Dedičná štôlňa Jozef sprístupňovala juhovýchodnú časť Gelnickej žily, jej celková dĺžka je viac ako jeden a pol kilometra. Jej vznik nie je datovaný. V minulosti slúžila na odvodnenie vyššie položených obzorov. K jej uzavretiu došlo v polovici devätnásteho storočia v súvislosti s úpadkom ťažby medi. V sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia ju nanovo otvorili. Cieľom bolo prepojiť štôlňu s nižšie položenými chodbami na žile Krížová vetracím komínom. Po ukončení všetkých prác v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia sa ústie štôlne zavalilo. V auguste 2016 bola štôlňa sprístupnená pre verejnosť a stala sa súčasťou expozície Baníckeho múzea v Gelnici. Umelé Turzovské jazerá boli vybudované pre potreby banskej prevádzky v polovici osemnásteho storočia - nádrže zásobovali vodou banské zariadenia. Na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia tu vybudovali kúpele, v ktorých sa liečili nervové choroby a choroby dýchacích ciest. Štýlové budovy, ktoré tu postavili, boli dielom známeho architekta Gedeona Majunkeho.

 


 

Dedičná štôlňa Krížová bola údajne založená v roku 1423. nápis

S určitosťou sa to však nedá potvrdiť. Prvý letopočet, ktorý je vytesaný na stene banskej chodby je 1578 alebo 1598. Tieto letopočty kresali baníci, ktorí si tak zaznamenávala svoj postup pri razení banskej chodby. Pôvodným účelom  dedičnej štôlne Krížová bolo odvodniť rozsiahle bane na Krížovej žile. (Na Krížovej žile sa dolovali medené rudy) Na povrch vychádzala na dnešnej Turzovskej ulici.

Dodnes vyteká zo štôlne Krížová malý potôčik, ktorý miestni obyvatelia využívali na pranie. Len nedávno bol zrekonštruovaný portál tejto významnej dedičnej štôlne.

 

portál štôlneportál štôlne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

štôlňa zvnútraportál štôlne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štôlňa Krížová nová

V 60. rokoch minulého storočia boli započaté v pôvodnej dedičnej  štôlni Krížová nová krížováprieskumné práce. Nakoľko bola táto štôlňa veľmi stará a úzka  rozhodli sa vyraziť nové banské dielo, Novú  Krížovú, ktorá ústi na rázcestí dnešnej Turzovskej a Krížnej ulice.  Hĺbenie a geologický prieskum tejto novej šachty prebiehal v rokoch 1959  až 1965. Vyrazilo sa vyše 11 km banských chodieb, zrekonštruovali sa vyše 2 km starých banských chodieb, vyrazili sa stovky metrov komínov a úpadníc. Overili sa i nové zásoby rudy, ktoré sa potom v rokoch 1966 až 1977 ťažili. Gelnická ruda putovala do podniku Železorudných baní, kde sa spracovávala. Práce v tejto bani boli ukončené 1986. Od tejto doby ostala baňa opustená.

Tak ako portál starej štôlne Krížová i portál novej vetracej štôlne Krížovej bol zrekonštruovaný, aby pripomínali spoločne ďalším generáciám prácu ich dedov, pradedov i prapradedov.

portál štôlne nová krížováportál štôlne nová krížová

 

 

 

 

 

 


vnútro štôlne nová krížová

vchod štôlne nová krížová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedičná štôlňa Mokré pole

Táto baňa sa nachádza v lese nad horným Turzovským jazerom (cca 500 m nad jazerom). Presný dátum jej vzniku nie je zachovaný, no zaznačená je už v historických banských mapách od roku 1765. Táto štôlňa bola umiestnená na Krížovej žile a mala dĺžku cca 1 km.

štôlňa mokré pole

štôlňa mokré pole
 

 

 

 

 

štôlňa mokré pole

 

 

 

 

 

 

 

Štôlňa na Gelnickej žile

 

Dedičná štôlňa JozefDedičná štôlňa Jozef

Táto štôlňa je situovaná na Turzovskej ulici, oproti spodnému Turzovskému jazeru. Spomínaná je už v správe smolníckeho banského inšpektorátu z roku 1765. Táto štôlňa sprístupňovala juhovýchodnú časť Gelnickej žily. V úvodnej časti bola razená ako prekop, po nafáraní ložiska ako smerno-sledná chodba. Slúžila viacerým ťažiarstvam. V roku 1740 patrila medzi veľmi výnosné bane. Štôlňa Jozef bola až do 50. rokov 19. stor. vo vlastníctve  štátu. V tomto období došlo k úpadku ťažby medených rúd v Gelnici.

Dedičná štôlňa Jozef Dedičná štôlňa Jozef

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedičná štôlňa Jozef
portál štôlňa Jozef

 

 


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

15.10.2019
Úvodná stránka