Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22717654

Miestna občianska poriadková služba

logá projektu

 

MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA

 

Základné informácie:

Operačný program:   Ľudské zdroje

Poskytovateľ:             Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

                                     republikyv zastúpení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prijímateľ:                   Mesto GELNICA

Názov prioritnej osi: PO5- Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita:   5.1 Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných 

                                    komunít, ako sú Rómovia                                                  

Špecifický cieľ:         5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a  

                                    zamestnanosť marginalizovaných komunít,

                                    predovšetkým Rómov

Názov projektu:         Miestne občianske hliadky v meste Gelnica

Kód výzvy:                  OPLZ-PO5-2017-1

Kód projektu:             312051J788

Typ projektu:              Dopytovo-orientovaný

Miesto realizácie:      Územie mesta Gelnica

Začiatok realizácie:    Január 2018

Ukončenie:                 December 2020

Celkové náklady:       10 804,32 €

Výška NFP:                 95 764,10 €

 

Opis projektu: Hlavnou aktivitou projektu je podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK na základe povinných merateľných ukazovateľov – vytvorenie 4 pracovných miest – prioritne z marginalizovanej komunity, ktorými sa zabezpečí podpora poskytovania sociálnych a asistenčných služieb. Miestna občianska poriadková služba je zameraná na niekoľko hlavných oblastí pracovných činností - ochrana verejného a súkromného majetku, ochrana verejného poriadku, ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochrana životného prostredia či ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.  Cieľom je podpora zamestnanosti, zvýšenie vzdelanostnej úrovne, zabezpečenie verejného poriadku, zvýšenie bezpečnosti občanov, odstránenie anonymity pri páchaní  kriminitality, zníženie rizika etnických konfliktov, zlepšenie úrovne vzťahov väčšinového a menšinového obyvateľstva.

Odkazy na webové sídla:

www.employment.gov.sk

www.esf.gov.sk

www.minv.gov.sk

www.ludskezdroje.gov.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Tento projektsa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

Poskytnutá dotácia na rok 2018 vo výške 250 000 €.


dnes je: 24.10.2019

meniny má: Kvetoslava

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

24.10.2019
Úvodná stránka