Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22596979

Matričný úrad

Mesto Gelnica - Matričný úrad

Sídlo: Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica

Územný obvod matričnéhoúradu :

 Mesto Gelnica

 Obec Žakarovce

 

Matrikárka:                           Svetlana Kuchtová

Zástupkyňa matrikárky:        Silvia Kakalejčíková

                                             Andrea Vargová

Tel.číslo:                               053/4814108

Mail:                                     matrika@gelnica.sk

 

Vedenie  matrík v zmysle zákona č.154/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov:

Zabezpečuje odbornú činnost' na úseku matrík pre územný obvod: Gelnica,Žakarovce.

 • pracuje v informačnom systéme matrík CISMA 
 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev a úmrtí,
 • vedie index zápisov do matričných kníh,
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi alebo inými orgánmi,
 • zapisuje do matriky dodatočné záznamy po písomnom súhlase okresného úradu na základe verejných listín,
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami,
 • pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • povol'uje na žiadost' uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na ktoromkol'vek inom mieste,
 • plní úlohy súvisiace s činnost'ou matrikárky pri uzatváraní manželstva,
 • pripravuje doklady na zápis matričných udalostí v cudzine do osobitnej matriky,
 • prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opät' predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k diet'at'u narodenému/nenarodenému,
 • podáva oznámenie na súd, ak nie je určené otcovstvo k dieťat'u súhlasným vyhlásením rodičov,
 • podáva na súd návrh na určenie mena alebo priezviska dieťat'a, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
 • vykonáva opravy nesprávne zapísaných údajov v matrikách na základe predložených dokladov žiadatel'a,
 • pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok,
 • plní oznamovaciu povinnost' o matričných udalostiach príslušným orgánom podl'a osobitných predpisov,
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku a cudzine,
 • vydáva iné potvrdenia o údajov zapísaných v matrike,
 • v stanovených termínov zasiela príslušným orgánom štatistické výkazy,
 • prijíma a vybavuje žiadosti o dopísanie druhého a tretieho mena,
 • vytvára a vybavuje avíza (vydáva matričné doklady) z iných Matričných úradov

 

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách v zmysle zákona č. 599/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

 • osvedčuje zhodu odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou,
 • osvedčuje pravosť podpisu na listine,
 • zhodu odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou alebo pravosť podpisu na listine osvedčuje osvedčovacou doložkou, odtlačkom okrúhlej úradnej pečiatky obce s erbom obce a podpisom,
 • zodpovedá, aby osvedčovacia doložka obsahovala údaje podľa § 7 ods.2 a 3,

 

 


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

Poskytnutá dotácia na rok 2018 vo výške 250 000 €.


dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

16.10.2019
Úvodná stránka