Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22625962

Dotácie 2012

KNIHA – PRIATEĽ ČLOVEKA

Názov projektu: „Kniha –priateľ človeka“
Dotácia z rozpočtu MK SR: Zmluva č. MK-53/2012/2.5
Poskytovateľ:

Ministerstvo kultúry
Námestie SNP č. 33
Bratislava
 

Doba realizácie: 07/2012 – 08/2012
Výška dotácie: 800,00 €
Spolufinancovanie mesta v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie: min. 100,00 €
Zámer projektu – zvýšiť počet knižnej literatúry vzhľadom na vysokú návštevnosť Mestskej knižnice v Gelnici z celého gelnického okresu. Z projektu bolo celkovo zakúpených 151 titulov - literatúra pre deti a mládež, náučná literatúra pre deti i dospelých, beletria. Uvedené knihy sú rozdelené na oddelenie pre deti a mládež a oddelenie pre dospelých v Mestskej knižnici v Gelnici, ul. Slovenská 1. Výsledkom projektu je spokojnosť čitateľov a zvýšená návštevnosť knižnice.

 

"Publikácie boli zakúpené s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky".

knihyzakúpené knihy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMESELNÉ DIELNE STARÝCH MAJSTROV

Názov projektu: „ Remeselné dielne starých majstrov“
Dotácia z rozpočtu MK SR: Zmluva č. MK-4/2012/7.1
Poskytovateľ:

Ministerstvo kultúry
Námestie SNP č. 33
Bratislava
 

Doba realizácie: 07/2012 – 08/2012
Výška dotácie: 800,00 €
Spolufinancovanie mesta v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie: min. 98,00 €

Zámer projektu – Hlavným zámerom projektu je z roka na rok uchovávať a odovzdávať tradície, zvyky a remeslá našich predkov súčasným a budúcim generáciám. Na podujatie, ktoré sa uskutočnilo 16.8.2012 sa prezentovali remeselníci - pernikárka, vyrezávanie fujár a píšťal, rezbár, drôtené výrobky, výroba drevených hračiek, čipkárka, maľovanie na hodváb, práca s voskom, tkanie, výroba šperkov, výroba historických bubnov, výrobky z medu, výroba tašiek a vankúšov, skupina historického šermu Páni Spiša.

 

"Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky".

 

 výroba bubnovtkáčka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  šermiari

 

 

 

 

 

 

 


 

REŠTAUROVANIE RODOVÝCH PORTRÉTOV ZO ZBIERKY BANÍCKEHO MÚZEA V GELNICI

Názov projektu: „Reštaurovanie rodových portrétov zo zbierky Baníckeho múzea v Gelnici“
Dotácia z rozpočtu MK SR: Zmluva č. MK-5118/2012/2.2
Poskytovateľ:

Ministerstvo kultúry
Námestie SNP č. 33
Bratislava
 

Doba realizácie: 04/2012 – 12/2012
Výška dotácie: 4 000,00 €
Spolufinancovanie mesta: 1 400 €

Zámer projektu
Cieľom projektu s názvom „Reštaurovanie rodových portrétov zo zbierky Baníckeho múzea v Gelnici“ je zreštaurovanie dvoch zo štyroch rodových portrétov (matka a dcéra) a ich sprístupnenie širokej verejnosti, pretože doposiaľ boli uložené v depozitári Baníckeho múzea v Gelnici. Ide o rodové portréty od neznámeho autora z obdobia konca 18. storočia.

 

"Realizované s finančnou podporou MK SR"

 

 obraz dcéryobraz matky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANÍCKE MÚZEUM GELNICA – SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, ARCHITEKTONICKO-HISTORICKÝCH A REŠTAURÁTORSKÝCH VÝSKUMOV

Názov projektu: „Banícke múzeum Gelnica – spracovanie projektovej dokumentácie,
architektonicko-historických a reštaurátorských výskumov“
Dotácia z rozpočtu MK SR: Zmluva č. MK-4417/2012/1.1
Poskytovateľ:

Ministerstvo kultúry
Námestie SNP č. 33
Bratislava
 

Doba realizácie: 04/2012 – 12/2012
Výška dotácie: 10 000,00 €
Spolufinancovanie mesta: 1 040 €
Zámer projektu: Zachovanie a obnova budovy Baníckeho múzea v Gelnici
Spracovaním projektovej dokumentácie, architektonicko-historického pamiatkového výskumu objektu a spracovaním reštaurátorských prieskumov a návrhu obnovy kamenných článkov fasády v zmysle Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Košice zabezpečíme prvý krok k obnove národnej kultúrnej pamiatky zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod č. 638/0.
Po spracovaní príslušných dokumentácií môže mesto Gelnica ako vlastník objektu pristúpiť k samotnej rekonštrukcii objektu, tak aby sa táto NKP zachovala pre ďalšie generácie.

 

"Realizované s finančnou podporou MK SR"

 

GELNICA – PRIESTOR PRE MLADÝCH


Názov projektu: „ Gelnica – priestor pre mladých“
Dotácia z rozpočtu MV SR: Zmluva č. 32/2012
Poskytovateľ:

Ministerstvo vnútra SR
Pribinova ul. 2
Bratislava

Doba realizácie: 10/2012 – 12/2012
Výška dotácie: 3.000,00 €
Spolufinancovanie mesta: 500,00 €
Zámer projektu:  Zvyšovanie prevencie voči závislosti na návykových a toxických látkach, na podporu a rozvoj športu a voľnočasových aktivít. Za účelom dosiahnutia cieľa projektu sa vymenili prvky na detskom ihrisku "Marina Park v Gelnici". Dobudované detské ihrisko bude spĺňať kritériá na vyplnenie komplexných služieb pre zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže. Dotácia bola poskytnutá v rámci výzvy na „Podporu aktivít v oblasti prevencie proti páchaniu trestnej činnosti alebo iného protiprávneho konania mladistvými osobami“.

"Realizované s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky".

 

montovanie preliezok

inštalovanie preliezok


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

Poskytnutá dotácia na rok 2018 vo výške 250 000 €.


dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

18.10.2019
Úvodná stránka