Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22576690

Kultúrne pamiatky

Prechádzky pamiatkami mesta Gelnica

 

Prejdite sa snami krátkymi, nenáročnými trasami, na ktorých môžete spoznať pamiatky mesta.

  • Prvá Vás v krátkosti oboznámi s históriou mesta.
  • V druhej z nich sa prejdete  po sakrálnych pamiatkach a to od Baníckeho múzea ku  Rímskokatolíckemu kostolu a vychádzku ukončíme pri  Evanjelickom kostole.
  • TretiaVás prevedie od Kamenného mosta, popri budove vodnej elektrárne, ktorá ako prvá na Slovensku uskutočnila verejnú dodávku elektrickej energie.

 

Národná kultúrna pamiatka Slovenskej republiky je na Slovensku nehnuteľná či hnuteľná vec vyhlásená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, ktorá je významným dokladom historického vývoja, životného spôsobu a prostredia spoločnosti od najstarších dôb po súčasnosť, ako prejavy tvorivých schopností a práce človeka z najrôznejších odborov ľudskej činnosti pre ich historické, umelecké, vedecké a technické hodnoty, a ktoré majú priamy vzťah k významným osobnostiam a historickým udalostiam.


 

Námestie

Banícke námestie Gelnické námestie je podlhovasté a pomerne pravidelné. Námestiu dáva ráz skupina domov, v ktorých bývali majitelia baní tvoriaci najvyššiu spoločenskú vrstvu. Na svahoch okolo námestia boli rozstrúsené domčeky baníkov, majstrov, drevorubačov, uhliarov a furmanov. Do dnešného dňa sa zachoval dom baníka, ktorý je v rekonštrukcii. K dominantám námestia patrí aj bronzová socha modliaceho sa baníka. Dominantnými budovami námestia sú bývalá radnica (dnes Banícke múzeum) a budova okresného úradu.
Okrem tohoto centrálneho námestia má Gelnica ešte námestie pri evanjelickom kostole. Patrí k najidilickejším kútom mesta. Lemujú ho starobylé domy v tereziánskom baroku z druhej polovice 18. storočia.

 

banícke námestie


 

Dominikánsky kláštor

Medzi zabudnuté historické pamiatky v centre mesta patria zvyšky klenieb dominikánskeho kláštora, ktorý bol postavený r. 1288 za vlády Ladislava IV. Kláštor existoval takmer tristo rokov. Bol zničený za vnútorných nepokojov r. 1543.

 


 

Bývalá radnica

Budova bývalej radnice Stredom starého mesta je budova bývalej radnice z roku 1802. Vznikla z pôvodného renesančného jadra pričlenením ďalších budov s jednotne upravenou fasádou v duchu tereziánskeho baroka. Nad portálovým rizalitom sa vypína mohutná baroková veža, ktorá je jedným z typických znakov Gelnice. Budova je dnes sídlom Baníckeho múzea, ktoré bolo otvorené 25.februára 1963. Uchováva exponáty a nástroje z baní Hnileckej doliny.

Zrod Baníckeho múzea

Formovanie myšlienky vzniku múzea má svoju dávnu históriu aj v Gelnici. Už na sklonku vlády Márie Terézie v roku 1766 bolo mestské zastupiteľstvo v Gelnici vyzvané, aby sa postaralo o zozbieranie všetkého dokumentačného materiálu súvisiaceho s baníctvom a postaralo sa tiež o jeho šetrné uloženie. Táto výzva ostala však dlho bez povšimnutia a až v roku 1932 sa tejto ušľachtilej myšlienky ujal vtedajší riaditeľ meštianskej školy Leopold Gruss, ktorý od baníkov a ich rodín začal zbierať rôzny materiál, ktorý skladoval v priestoroch meštianskej školy, ktorý však pre verejnosť nebol sprístupnený. Slúžil a bol v značnej miere využitý pri vyučovaní. Po smrti Leopolda Grussa sa tejto úlohy ujal Samuel Fabriczy, učiteľ, ktorý vymohol na mestskom predstavenstve pridelenie jednej budovy, ktorá dovtedy slúžila za sypárňu a stajňu. Táto budova bola povrchne upravená a prispôsobená k účelom múzea a tak v roku 1938 bolo múzeum po prvýkrát sprístupnené pre verejnosť. Toto sprístupnenie netrvalo dlho, keďže budova, aby bola spôsobilá pre potreby múzea si vyžadovala väčší náklad na uskutočnenie adaptačných prác. Toto však nepochopilo mestské predstavenstvo a tak múzeum aj pričinením blížiacich sa vojnových udalostí bolo už 15. marca v roku 1939 pre verejnosť uzatvorené.
Roku 1948 bolo múzeum sprístupnené po prvýkrát po oslobodení verejnosti a jeho provizórne inštalované zbierky navštívilo v roku 1948 asi 250 osôb. Vstupné sa nevyberalo.
Významnú úlohu pre aktivizáciu činnosti múzea v roku 1949 malo ustanovenie 9 členného kuratória miestneho múzea, ktoré bolo vymenované 1. februára 1949. Kuratórium na svojich zasadnutiach v roku 1949 sa zaoberalo činnosťou múzea, pracovným programom na ďalšie obdobie, ako aj návrhmi na opravu a údržbu budovy múzea.
V roku 1963 vo februári sa po generálnej oprave vnútornej časti budovy uskutočnila inštalácia expozícií, ktoré boli sprístupnené verejnosti a to: expozícia astronómie, geológie Československa, geológie Spiša, antropológie, archeológie a expozícia baníctva za feudalizmu. Obsah expozícií sa postupne rozširoval.
Dňom 1.2. 1965 sa stalo banícke múzeum pobočkou Vlastivedného múzea v Spišskej Novej Vsi.


 

Rímskokatolícky kostol

 kostol zhoraPatrí k najstarším staviteľským pamiatkam mesta. Je gotický a pochádza zo 14. storočia. Hovorí sa, že na mieste terajšieho kostola stál iný gotický kostol. Dnešná sakristia bola vraj alebo jeho sanktuáriom, alebo bola sama kostolíkom. Jej masívne rebrá poukazujú rozhodne na starší vek, ako je vek kostola.Zvláštnosťou kostola je neobyčajne dlhé a široké sanktuárium, ktoré patrí k najväčším na Spiši. Zdá sa, že Gelničania zamýšľali pôvodne svojím chrámom prevýšiť ostatné spišské chrámy. Pôvodný plán sa však nerealizoval.
Gotický sloh si zachovali pôvodné krížové klenby v bočných lodiach a v sanktuáriu, pastofórium, spočívajúce na špirálovito točenom podstavci vysokého vežovitého tvaru s figurálnou ozdobou, dôstojne zastupujúce spišskú gotiku 15. storočia, a kamenné sedile na južnej strane sanktuária.
Loď bola postavená neskôr, asi v 15.storočí. Nad strednou loďou sa dvíha baroková klenba z 18.storočia s gotickými prvkami. Terajšiu podobu dostala veža v r. 1867-1869.
Z pôvodného gotického zariadenia zostala iba krstiteľnica. Pochádza z konca 14. storočia je bronzová, zdobená viničom a medailónmi. Je dielom spišskonovoveského majstra Konráda. Neskorogotická je kamenná soška sv. Barbory v pastofóriu, ktoré zdobí gotická mriežka s hviezdicovými vzormi z konca 15. storočia. Ostatné pamätihodnosti kostola sú mladšie, zväčša z 18. storočia. Sú to štyri renesančné reliéfy evanjelistov v sedíliách sanktuária, obojstranne maľovaný procesiový obraz z konca 18. storočia, obradová skriňa v sakristii z 2. pol. 18. storočia a monštrancia a cibórium z r. 1764 od Jána Szilašiho.Budova rímskokatolíckeho farského úradu


Je to poschodová barokovo-klasicistická stavba z r. 1774. Na čelnej fasáde má portál s voľným schodišťom a na poschodí rytmicky členené okná a dva výklenky, v ktorých sú barokové sochy baníkov.

 


 

Evanjelický kostol

 

evanjelický kostolKlasicistická budova evanjelického kostola bola postavená r. 1784 nákladom 30 tisíc zlatých, ktoré zozbieralo 200 veriacich, 6 cechov a ťažiarstvo Roberti, ktoré dalo postaviť kazateľnicu a oltár; haviari bane Roberti venovali kostolu tzv. banícky chór a ťažiarstvo sv. Jána evanjelistu obraz cisára Jozefa II., ktorého meno sa na znak vďaky uvádza na dvoch doskách nad hlavným vchodom do kostola.
Na oltári je olejomaľba Samaritánky a Krista od Karola Jakobeyho z roku 1887. V parapete baníckeho chóru je podlhovastý výklenok, kde je umiestnené súsošie baníkov pri dolovaní.

Lutherovo námestie


 

Kamenný most cez rieku Hnilec

kamenný mostMost bol postavený v rokoch 1837 - 1845. Je to masívna dvojarkádová stavba z lomového kameňa. Je na ňom pamätná tabuľa s letopočtom 1837 a monogramom mesta G.B. /Göllnitzbánya/.


 

Zámčisko Gelnica

Zámčisko je hradný kopec, na ktorom kedysi stál Gelnický hrad. Bol postavený v 13. storočí. Dnes sa na kopci nachádzajú už len ruiny. Areál hradného kopca je oázou pokoja týčiacou sa priamo nad centrom mesta, z ktorej je nádherný pohľad na celé mesto.

Z informačných tabúľ, ktoré sú na kopci umiestnené sa návštevník môže dozvedieť nielen históriu hradu ale aj samotného mesta Gelnica.

 

hradný areálinformacna tabula na Zamcisku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ruiny hraduruiny hradu

 

 

 

 

 

 

 


 

História Gelnického hradu

Typickou dominantou Gelnice je nevysoké bralo so zvyškami niekdajšieho Gelnického hradu. ruiny hraduHrad bol založený za uhorského kráľa Ondreja II. r. 1234. Miesto pre stavbu určil Gottfried Klingsoher, poverenec kráľa. O pôvode hradu z 13. storočia svedčí aj jeho pôdorys oválneho tvaru. Hrad bol vybudovaný na ochranu mesta a baní. Pohnuté dejiny hradu sa začali už v 13. storočí, kedy prežil tatársky vpád. Roku 1274 dobyl hrad pocstalec Roland. Počas pobytu Jiskrových vojsk na Spiši v polovici 15. storočia bol hrad v rukách Jána Jiskru a neskôr v rukách bratríckeho vojska, ktoré v tom čase ovládalo takmer celý Spiš.
Po ústupe bratríckych vojsk zo Spiša, po 230 rokoch prestáva byť hrad vlastníctvom kráľa: za pomoc proti bratríkom daroval kráľ Matej mesto aj s hradom Zápoľskovcom.
Počas bojov o uhorský trón medzi Ferdinandom Habsburským a Jánom Zápoľským bol hrad v roku 1527 zničený. Po porážke Zápoľského daroval Ferdinand Gelnický hrad Alexejovi Thurzovi, ktorý ho dal obnoviť a zväčšiť. Od tých čias sa označuje ako Thurzov hrad.

                                                           
Thurzovci boli vlastníkmi hradu až do roku 1636, kedy zomrel posledný mužský potomok rodu - Michal Thurzo. Hrad sa stal nakrátko znova majetkom štátu, ale roku 1638 ho Ferdinand III. i s celým thurzovským majetkom dal grófovi Štefanovi Csákymu a jeho manželke Eve Forgáchovej, ktorej matka Zuzana bola dcérou Alexeja Thurzu. Gelnický hrad takto znova zmenil majiteľa. Nástup Csákyovcov do vlastníctva hradu sa však pre povstanie Juraja Rákocziho presunul až na rok 1652.                                             

V časoch panstva Csákyovcov došlo k viacerým povstaniam, za ktorých hrad i mesto prechádzali z rúk do rúk. Za takých pomerov bol hrad celkom zničený. Nie je však isté, či sa to stalo už r. 1685 alebo až r. 1710. Od r. 1765 slúžil hradný areál ako stále miesto vojenského výcviku gelnických husárov.
Ďalšiu skazu hradu urýchlil príkaz predstaviteľov mesta, na základe ktorého sa materiál z hradných múrov používal na stavbu mestskej radnice a priľahlých budov. Takto hrad rýchlo menil svoj výzor. Poslednú ranu zasadilo hradu mesto, keď hrad prešiel r. 1839 do vlastníctva a správy mesta, ktoré prikázalo poškodené časti hradu odstrániť. Dôvodom pre toto rozhodnutie bol smrteľný úraz stolárskeho učňa Haasa, ktorý zahynul pri vyťahovaní trámu z ruín hradu.
Z tohoto obdobia sa zachovala prvá autentická fotografia hradu, podľa ktorej mal hrad štyri bašty a na východnej strane vchod. Okrem hlavného dvora boli na hrade ešte tri vedľajšie nádvoria.

Roku 1963 sa začalo s prieskumom hradného areálu a jeho okolia. Pritom sa zistilo, že v okolí hradu vyúsťuje 14 podzemných chodieb, resp. pivníc. Pri výkopových prácach na hrade sa našli viaceré predmety, ako kľúče, ostrohy, zbrane a pod. 

ruiny hradu

 

 

 


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

15.10.2019
Úvodná stránka