Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Gelnica
 
 

18491327

Kontakt

Obsah webu

Mesto Gelnica na svojich oficiálnych webových stránkach www.gelnica.sk uverejňuje informácie vyplývajúce z platnej legislatívy, najmä zo zákona 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ďalších právnych predpisov upravujúcich činnosť mesta. Pre verejnosť sú na webových stránkach k dispozícii aj ďalšie užitočné informácie.

 

Správca obsahu:budova mestskeho uradu

Mestský úrad Gelnica
Banícke námestie č.4
056 01 Gelnica


Štatutárny zástupca:

Ing. Dušan Tomaško, MBA, primátor mesta primator@gelnica.sk
 

IČO: 00329061

DIČ: 2021259361


Bankové spojenie:

  • Všeobecná úverová banka, a.s., expoz. Gelnica

IBAN: SK5102000000000024227592

 

  • Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN:  SK4256000000000408089002

 

Telefón:
tel.: +421/53/4814 100, 101
 

e-mail:

 

Úradné hodiny:
 

Pondelok     7.30 – 12.00        12.30 – 14.30

Utorok         7.30 – 12.00        12.30 – 14.30

Streda         7.30 – 12.00        12.30 – 15.30

Štvrtok         7.30 – 12.00        12.30 – 14.30

Piatok          7.30 – 12.00        12.30 – 13.30

 

 

Ústredný portál verejnej správy

www.slovensko.sk

- zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy.

Medzi najvýznamnejšie úlohy portálu patrí nasmerovanie používateľa na využitie konkrétnej elektronickej služby verejnej správy s využitím relevantných informačných zdrojov .


Kompetencie správcu obsahu:

Mesto Gelnica je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácii, verejných priestranstiev, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, miestnych historických pamiatok a stavieb. Zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu, čistenie obce, správu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovania vodou. Utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov mesta, chráni životné prostredie ako aj utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, šport a zabezpečuje a podieľa sa na rozvoji cestovného ruchu. Prenesené kompetencie zo štátu na mesto Gelnica sú matrika, stavebný úrad, hlásenie pobytu občanov a Štátny fond rozvoja bývania.

 


Organizácie, ktorých je mesto Gelnica zriaďovateľom:

 

 

 

 


Technický prevádzkovateľ:

WEBYGROUP s.r.o.

Obrancov mieru 1856/60,
Poštová adresa Nižovec 8936/2A
960 01 Zvolen
www.webygroup.sk

 


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

„Sme partner programu Košického samosprávneho kraja TERRA INCOGNITA“.

Poskytnutá dotácia na rok 2018 vo výške 250 000 €.


dnes je: 21.11.2018

meniny má: Elvíra

  • Utorok31graphic-icon
  • Streda4-1graphic-icon
  • Štvrtok4-1graphic-icon

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

21.11.2018
Úvodná stránka