Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Gelnica
 
 

18582050

Komunálne voľby 2018

slovenská zástava

 

Informácie pre voličov ku Komunálnym voľbám 2018

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky

rozhodnutím č. 203/2018 Z. z.

vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí

a určil deň ich konania
na sobotu 10. novembra 2018


 

Vyhradené miesta na umiestňovanie volebných plagátov 


 

 

 

Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov


 

 


 

Oznámenie

V zmysle VZN č. 88/2015 oznamujeme, že dňa 21.9.2018 o 13.00 h v zasadacej miestnosti sa uskutoční verejné žrebovanie pre rozdelenie miest na umiestnenie plagátov pre kandidujúce subjekty pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

_________________________________________________________________________

 

 

Oznámenie

o vymenovaní zapisovateľky Mestskej volebnej komisie v Gelnici

 

Primátor mesta Gelnica v súlade s § 169 zákona č. 180/2014 Z,z, o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov vymenoval

za zapisovateľku Mestskej volebnej komisie v Gelnici

Ing. Zuzanu Kleinovú.

 

Kontakt:

Mestský úrad Gelnica, Banícke námestie 4 – kancelária hlavnej kontrolórky

telefón:  0907759703


 

 

Oznámenie

o zverejnení počtu obyvateľov  mesta Gelnica k určeniu počtu podpisov na podpisovej listine  nezávislého kandidáta na funkciu poslanca Mestského zastupiteľstva v Gelnici a nezávislého kandidáta na funkciu primátora mesta Gelnica podľa §§ 171,176 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v.n.p.

 

Počet obyvateľov:   6 197

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby do mestského zastupiteľstva a pre voľby primátora mesta v zmysle prílohy zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí:   

pri počte obyvateľov obce od 2001 do 20 000  –   200 podpisov voličov na podpisovej listine podporujúcej kandidatúru nezávislého kandidáta.

V Gelnici dňa 9. augusta 2018

Ing. Dušan Tomaško, MBA v.r.

primátor mesta Gelnica

 


OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018

 

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici uznesením č. 168  zo dňa 8.8.2018 podľa § 166                                zákona č. 180/2014 Z.z.. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení v záväznosti na § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o samospráve obcí v platnom znení pre volebné obdobie rokov 2018-2022:

určilo, že

Mestské  zastupiteľstvo v Gelnici bude mať 13 poslancov, 

ktorí budú zvolení v 6. volebných obvodoch.

 

Vo volebnom obvode číslo 1. budú zvolení 3 poslanci.

Volebný obvod zahŕňa ulice: Banícka, Banícke námestie, Cintorínska, Háj, Hlavná, Krížna, Lutherovo námestie, Požiarnicka, Slovenská, Slovenské Cechy, Turzovská, Zámková

 

Vo volebnom obvode číslo 2 bude zvolený 1 poslanec.

Volebný obvod zahŕňa ulice: Agátová, Dubová, Hnilecká, Jarná, Javorová, Jesenná, Lesná, Letná, Lipová, Lyžiarska, Partizánska, Plynárenská, Potočná, Vodárenská, Zimná

 

Vo volebnom obvode číslo 3 budú zvolení 2 poslanci.

Volebný obvod zahŕňa ulice :  SNP, Hviezdoslavova, Kukučínova, Nemocničná, Vajanského

 

Vo volebnom obvode číslo 4 budú zvolení 3 poslanci.

Volebný obvod zahŕňa ulicu Športovú

 

Vo volebnom obvode číslo 5 budú zvolení 3 poslanci.

Volebný obvod zahŕňa ulice : Tehelná, Záhradná

 

Vo volebnom obvode číslo 6 bude zvolený 1 poslanec.

Volebný obvod  zahŕňa ulice: Banská, Geologická, Hutná, Kováčska, Medená, Perlová, Pod brehom, Poľná, Strojárenská, Žakarovská, Železničná

 

Podľa § 166 ods.4) zákona č. 180/2014 Z.z.. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení pre voľby primátora  tvorí každá obec jeden jednomandátový volebný obvod.

 

V Gelnici dňa 9. augusta 2018

Ing. Dušan Tomaško, MBA v.r.

primátor mesta

 


Základné informácie k voľbám do orgánov samosprávy

 

  1. Delegovanie člena a náhradníka do Miestnej volebnej komisie

Termín:  do 11. septembera 2018 do 24.00 h

Z: politická strana resp. koalícia politických strán, ktoré podávajú kandidátne listiny

Forma: poštou, osobne do podateľne MsÚ, e-mailom: sekretariat@gelnica.sk

 

  1. Podávanie kandidátnych listín pre voľbu primátora mesta a voľby poslancov MsZ

Termín : do 11. septembra 2018 do 24. 00 h

zapisovateľke miestnej volebnej komisie

Kandidátna listina

Vyhlásenie kandidáta

V prípade nezávislého kandidáta – podpisové listiny podporujúce jeho kandidatúru

           

  1. Delegovanie člena a náhradníka do okrskových volebných komisií

Termín : do 11. októbra 2018 do 24.00 h

Z: politická strana, resp. koalícia, ktorej kandidátna listina  do MsZ bola zaregistrovaná

Forma: poštou, osobne do podateľne MsÚ, e-mailom: sekretariat@gelnica.sk


Vzory kandidátnych listín:


 
 NEKA-poslanec.pdf (219.4 kB) NEKA-poslanec.pdf (219.4 kB)

 
 NEKA-primátor.pdf (217.6 kB) NEKA-primátor.pdf (217.6 kB)

 

 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

„Sme partner programu Košického samosprávneho kraja TERRA INCOGNITA“.

Poskytnutá dotácia na rok 2018 vo výške 250 000 €.


dnes je: 9.12.2018

meniny má: Izabela

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

9.12.2018
Úvodná stránka