Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22588014

Inovatívne učebne v Základnej škole v Gelnici

logo projektu

 

Názov projektu:                         Inovatívne učebne v Základnej škole v Gelnici

Operačný program:                   Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:       Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:                               2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným

                                                  službám

Investičná priorita:                    2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy,

                                                  zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom 

                                                  vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:                         2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií  žiakov 

                                                 základných škôl

Opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť podnetné podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov Základnej školy v Gelnici, tzn. zlepšenie  prístupu žiakov ku kvalitnému vzdelávaniu prostredníctvom vytvorenia  moderných odborných učební v rozsahu  biologická/chemická učebňa; polytechnická učebňa; jazyková učebňa a zriadenie školskej knižnice.Zriadenie učební prispeje ku  zlepšeniu vyučovacieho procesu, ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Gelnici.

Špecifické ciele projektu:

Špecifický cieľ projektu č. 1: Zriadenie jazykovej učebne na výučbu cudzích jazykov a slovenského jazyka

Špecifický cieľ projektu č. 2: Zriadenie školskej knižnice

Špecifický cieľ projektu č. 3: Zriadenie prírodovednej – biologickej/chemickej učebne

Špecifický cieľ projektu č. 4: Zriadenie polytechnickej učebne

 

Očakávané výsledky projektu:

Splnením cieľov zlepšíme kvalitu vzdelávania v Základnej škole v Gelnici, vytvoríme podnetné prostredie, predovšetkým pre rozvoj v oblasti jazykovej výchovy – slovenský jazyka cudzie jazyky. Zotrieme rozdiely medzi intaktnými žiakmi a žiakmi so ŠVVP a SZP. Vytvoríme prostredie aj pre získavanie pracovných návykov, zlepšenie kompetencií žiakov v oblasti technickej výchovy a v oblasti prírodovedných predmetov. Zlepšíme možnosť ich uplatnenia na trhu práce, zameriame sa na prípravua vzdelávanie pre život.

 

Plánovaná doba realizácie projektu:   10/2018 – 05/2019

Celkové oprávnené výdavky:                 195 907,04 EUR

Výška NFP:                                                 186 111,69 EUR

Spolufinancovanie:                                     9 795,35  EUR

 

ntegrovaný regionálny operačný program IROP: www.mpsr.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk

 

budova školy

 


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

Poskytnutá dotácia na rok 2018 vo výške 250 000 €.


dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

15.10.2019
Úvodná stránka