Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22717310

Granty, príspevky od nadácií

Rekonštrukcia priechodu pri Základnej škole

logo nadácie

Názov projektu:  Rekonštrukcia priechodu pri Základnej škole na Hlavnej ulici

Zmluva o poskytnutí grantu

Poskytovateľ: ČSOB nadácia, Bratislava

Doba realizácie projektu:  4.10. 2016 – 12.12. 2016

Výška dotácie: 1.120  €

 

ČSOB nadácia  finančné prispela na realizáciu projektu rekonštrukcie vybraných priechodov pre chodcov v blízkosti školských zariadení, ktoré prispejú k zvýšeniu bezpečnosti a zdravia detí.  Našim cieľom bola rekonštrukcia priechodu pre chodcov pri Základnej škole na ulici Hlavnej v meste Gelnica.

prechodkrižovatka

 

 

 

 

 

 

nová zebranová zebra


 

Gelnický banský chodník

Názov projektu:        Gelnická prechádzka banským chodníkom so vstupom do  

                                    štôlne JOZEF

Grant:                          Krajská organizácia cestovného ruchu,  Košice

Zmluva č.:                  25/2016

Oblasť podpory:       Oživená história a kultúrne dedičstvo

Realizácia:                 apríl 2016 – november 2016

Výška grantu:            3.000 EUR

Spolufinancovanie:  min. 3.000 EUR

Zámerom projektu je  vytvoriť produkt cestovného ruchu, ktorý oživí banícku históriu  mesta Gelnica. Nosnou časťou projektu je splnenie všetkých podmienok na  otvorenie  a sprístupnenie starého banského diela Štôlňa Jozef verejnosti ako podzemnú múzejnú expozíciu Baníckeho múzea v Gelnici. Pri štôlni Jozef bude umiestnená tabuľa, ktorá bude súčasťou  banského náučného chodníka - Baníctvo na  Krížovej a Gelnickej žile.

logo KOCR

 

 

 

 

 

portál bane jozef


 

AJ MY TO DOKÁŽEME

Nadácia SOCIA- Charitatívny fond LION, Program ING Šance pre deti

 

Názov projektu: AJ MY TO DOKÁŽEME
 

Poskytovateľ grantu: SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien
 

Fond: Charitatívny fond LION
 

Program: „ING Šance pre deti“

Zámer projektu: Grant bol určený na nákup materiálu na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, na rozvoj kreativity a výchovno-vyučovacích aktivít detí s mentálnym postihnutím, detí s autizmom. Týmto projektom sa napomohlo deťom s postihnutím integrovať sa do riadneho výchovno-vyučovacieho procesu. Projekt chápeme ako projekt s pridanou hodnotou akceptovania odlišností už od útleho veku.

Doba realizácie: október 2008 – júl 2009

Výška poskytnutého grantu: 70.500,- Sk (2.340,17 €)
 


 


 

Rozprávková záhrada v Mestskej knižnici

hodina deťom logo

   nadácia pre deti SR

 

 

 

Nadácia pre deti Slovenska


Názov projektu: Rozprávková záhrada v Mestskej knižnici
 

Poskytovateľ grantu: Nadácia pre deti Slovenska
 

Fond: Hodina deťom

Zámer projektu: Mesto Gelnica v spolupráci s miestnymi skupinami a zanietenými ľuďmi riešilo náhradné možnosti na kultúrne vyžitie detí a mladých ľudí s pridanou hodnotou akceptovania odlišností učenia formou vizualizácie rozprávok a následnej umeleckej činnosti. Miestom stretávania cieľových skupín je Rozprávková záhrada a interiér Mestskej knižnice v Gelnici. Projekt bol zameraný najmä na marginalizované skupiny detí a mládeže, konkrétne na mentálne postihnutých a na sociálne znevýhodnenú skupinu rómskych detí navštevujúcich nultý ročník základnej školy. Projekt eliminoval sociálnu odlúčenosť cieľovej skupiny detí a mládeže s mentálnym postihnutím, zameral sa na prekonávanie predsudkov, na integráciu so zdravou populáciou, zlepšenie a podporu rozvoja pohybových zručností, rozvoj hrubej a jemnej motoriky, rozvoj kreativity. Rómskym deťom umožnil rozšírenie slovnej zásoby, zlepšenie jemnej motoriky, osvojenie rozlišovania farieb, rozvoj sebadisciplíny, osvojenie si hygienických návykov, získanie kladného vzťahu ku knihe, odstránenie spoločenského zaostávania, rozvoj komunikačných schopností a sociálnej inklúzie.


Doba realizácie: júl 2008 – jún 2009

Výška poskytnutého finančného príspevku: 41.000,- Sk (1.360,95 €)
 


 

Zachráňme – 200 ročnú Gelnickú lipu

NÁZOV PROJEKTU: „ Zachráňme – 200 ročnú Gelnickú lipu“

 

NÁZOV VÝZVY A OPATRENIA: Grantový program „Šanca pre váš región Nadácia ORANGE

STRUČNÝ OPIS PROJEKTU: Tento projekt sa uskutočňuje vďaka grantovému programu šanca pre váš región Nadácie Orange.
Lipa veľkolistá – chránený strom, nachádzajúca sa na Lutherovom námestí, parc. č. C KN 2132, vlastník pozemku Mesto Gelnica.
Predmetný jedinec lipy bol vyhlásený za objekt ochrany 1.7.1975 ako chránený prírodný výtvor.
 

Cieľom projektu je:
- ochrana, úprava konárov, haluziny lístia, t.j. zabezpečiť realizáciu ozdravných opatrení odborne znalou osobou podľa výsledkov vypracovaného znaleckého posudku
- skrášlenie okolia stromu : miesto na oddych v krásnom prostredí v pamiatkovej zóne mesta.


SUMA OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV:
1.300 €

Mesto sa bude podieľať na spolufinancovaní projektu.

REALIZÁCIA PROJEKTU:
september – november 2010

 


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

Poskytnutá dotácia na rok 2018 vo výške 250 000 €.


dnes je: 24.10.2019

meniny má: Kvetoslava

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

24.10.2019
Úvodná stránka