Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

19436616

Formuláre

Odd. výstavby a životného prostredia

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia MZZO
 oznamenie_udajov_pre_vypocet_poplatku_za_mzzo.pdf (97.5 kB) (97.5 kB)

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby na zabezpečenie vedenia uskutočňovania drobnej stavby
 vyhlasenie_kvalifikovanej_osoby.pdf (70.6 kB) (70.6 kB)

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 OHLÁSENIE K URČENIU MIESTNEHO POPLATKU.pdf (178.2 kB) (178.2 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 ziadost_o_povolenie_stavby_mzzo.pdf (77.8 kB) (77.8 kB)

Žiadosť o prekopávku
 ziadost_o_prekopavku.pdf (82.1 kB) (82.1 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 ziadost_o_uzivanie_mzzo.pdf (78.1 kB) (78.1 kB)

Žiadosť o užívanie verejného priestranstva
 ziadost_o_uzivanie_verejneho_priestranstva.pdf (77.6 kB) (77.6 kB)

Žiadosť o vyjadrenie podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení
 ziadost_o_vyjadrenie_podla_-_28_zakona_o_vodach.pdf (77.8 kB) (77.8 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 ziadost_o_vyrub.pdf (93.2 kB) (93.2 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska

 ziadost_o_zavazne_stanovisko.pdf (97.9 kB) (97.9 kB)

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác
 tlacivo_ohlasenia.pdf (107.9 kB) (107.9 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku, obchádzku a odklon premávky na miestnej komunikáci
 ziadost_o_uzavierku-_obchadzku_a_odklon_cestnej_dopravy.pdf (81 kB) (81 kB)

Návrh na kolaudáciu
 navrh_na_kolaudaciu.pdf (90.3 kB) (90.3 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia GL
 navrh_na_ur_gl.pdf (111.2 kB) (111.2 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie GL
 tlacivo_-_ziadost_o_stavebne_povolenie_gl.pdf (80 kB) (80 kB)

Žiadosť o vjazd z miestnej komunikácie
 Žiadosť o povolenie na zriadenie  vjazdu z miestnej komunikácie.pdf (71.3 kB) (71.3 kB)

Žiadosť o nájom obecného bytu v meste Gelnica
 ziadost_o_najom_bytu_-_tlacivo.pdf (77.5 kB) (77.5 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby
 Žiadosť_o_RS.pdf (293.2 kB) (293.2 kB)

Ohlásenie reklamnej stavby
 Ohlasenie_RS_do_3m.pdf (225.9 kB) (225.9 kB)

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vykonaní odborného dozoru nad stavbou
 Vyhlasenie KOVODS.pdf (38.8 kB) (38.8 kB)

Žiadosť o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného, orientačného čísla budove
 Tlacivo Žiadosti o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla budove.pdf (333.9 kB) (333.9 kB)

Odd. finančné

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta a vzor vyúčtovania

Pred podaním žiadosti si pozorne preštudujte VZN mesta Gelnica č. 81/2013.
 vzor_ziadosti_o_dotaciu_a_jej_vyuctovania-3.pdf (133.3 kB) (133.3 kB)

Odd.správy majetku a rozvoja mesta

Oznam o organizovaní verejného športového podujatia na území mesta Gelnica
 oznamenie_-_sportove_podujatie.pdf (267.3 kB) (267.3 kB)

Oznámenie o kultúrnom podujatí
 oznamenie_o_kulturnom_podujati_2013.pdf (113.7 kB) (113.7 kB)

Žiadosť o povolenie na predaj na trhovisku
 ziadost_o_povolenie_na_predaj_na_trhovisku.pdf (60.8 kB) (60.8 kB)

Žiadosť o povolenie pre prevádzkovú dobu
 ziadost_o_povolenie_pre_prevadzkovu_dobu.pdf (84.1 kB) (84.1 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti na území mesta Gelnica
 ziadost_o_vydanie_zavazneho_stanoviska_k_zacatiu_podnikatelskej_cinnosti_na_uzemi_mesta_gelnica.pdf (131.7 kB) (131.7 kB)

Žiadosť o záber verejného priestranstva
 ziadost_o_suhlas_so_zaberom_verejneho_priestranstva.pdf (61.1 kB) (61.1 kB)

Sekretariát

Žiadosť o sprístupnenie informácií
Sprístupňovanie informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z.
 ziadost_o_spistupnenie_inf..pdf (125.9 kB) (125.9 kB)

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií
 sadzobník za sprístupňovanie informácií 2014.pdf (441.7 kB) (441.7 kB)

Matričný úrad

Pokyny na vybavenie
 pokyny_na_vybavenie-1.pdf (102.2 kB) (102.2 kB)

Oddelenie správy miestnych daní a poplatkov

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.pdf (1023.6 kB) (1023.6 kB)

Poučenie na vyplnenie priznania
 Poucenie na vyplnenie priznania.pdf (250.6 kB) (250.6 kB)

Potvrdenie o podaní priznania
 Potvrdenie o podaní priznania.pdf (127.1 kB) (127.1 kB)

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku v zmysle VZN mesta Gelnica
 žiadosť o úľavu či odp.popl. od 1.1.2018...pdf (144.9 kB) (144.9 kB)

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady
 prilohy_k_vzn_o_poplatku_za_koadso-aktualne.pdf (78.6 kB) (78.6 kB)

Sociálna oblasť

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

„Sme partner programu Košického samosprávneho kraja TERRA INCOGNITA“.

Poskytnutá dotácia na rok 2018 vo výške 250 000 €.


dnes je: 24.3.2019

meniny má: Gabriel

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

24.3.2019
Úvodná stránka