Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22640928

Evidencia obyvateľstva

Kancelária primátora

Evidencia obyvateľstva

 

 • Tatiana Toholová - referent

tel./fax : 053- 4821784, 4814 109

         

Na úseku všeobecnej vnútornej správy

 • zabezpečuje vedenie evidencie obyvateľstva
 •  
 • organizuje, zabezpečuje a vykonáva prípravu volieb, referend, hlasovania obyvateľov obce
 • organizuje sčítanie obyvateľov, domov a bytov a ostatných štátnych štatistických zisťovaní
 • poskytuje súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní, súdom, železničnej polícii, exekútorským úradom a iným orgánom verejnej a štátnej správy
 • prijíma oznámenia o konaní  verejných zhromaždení
 • prejednáva priestupky
 • spracováva  návrhy všeobecne záväzných nariadení, metodických pokynov a ostatných interných predpisov
 

Na úseku požiarnej ochrany, civilnej ochrany , krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie a obrany

 • koordinuje činnosť mestského hasičského zboru , plní a zabezpečuje plnenie  úloh vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi
 • vypracováva podklady, plány a dokumenty  vyplývajúce zo zákonov o civilnej ochrane, brannej povinnosti, hospodárskej mobilizácie, o obrane
 • zabezpečuje činnosť na úseku ochrany utajovaných skutočností
 

Na úseku sociálnom

 • komplexne zabezpečuje výkon opatrovateľskej služby
 • vykonáva inštitút osobitného príjemcu
 • plní úlohy mesta podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
 • poskytuje sociálne poradenstvo
 • spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti
 • zabezpečuje a koordinuje činnosť klubov dôchodcov
 • podieľa sa na tvorbe sociálnej koncepcie mesta

Ostatné činnosti

 • zabezpečuje vedenie kroniky mesta
 • administratívne zabezpečuje činnosť  komisie na posudzovanie žiadosti o poskytnutie dotácie MsZ, vyhotovuje zmluvy o poskytnutí dotácie, vykonáva prvostupňovú kontrolu

 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

Poskytnutá dotácia na rok 2018 vo výške 250 000 €.


dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

18.10.2019
Úvodná stránka