Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

22573390

Informácie pre podnikateľov

Portál malepodnikanie.sk úspešne odštartoval

Nový informačný portál pre malých podnikateľovwww.malepodnikanie.sk, ktorý vznikol vďaka podpore Programu rozvoja vidieka a od júna začal slúžiť podnikateľskej verejnosti na Slovensku, má za sebou prvé mesiace fungovania. Počet návštevníkov i zaregistrovaných používateľov pribúda a experti odpovedajú na ich prvé otázky v Online poradni. Nasledujúce riadky sumarizujú najdôležitejšie fakty o tomto projekte.


Cieľové skupiny

Hlavnou cieľovou skupinou sú existujúci malí podnikatelia a živnostníci. Ďalšou cieľovou skupinou sú začínajúci podnikatelia (nezamestnaní žiadajúci o príspevok na rozbeh podnikania, študenti posledných ročníkov stredných alebo vysokých obchodných škôl alebo fakúlt atď.). Informácie poskytnuté prostredníctvom portálu sú dostupné aj pre iných záujemcov s cieľom šíriť vedomosti a rady čo najširšiemu okruhu potenciálnych podnikateľov na Slovensku.

Ciele a funkcie

Cieľom projektu je pomôcť podnikateľom prekonať prekážky vyplývajúce z nedostatku informácií alebo možností pre systematické vzdelávanie v oblasti podnikania a riadenia, ktoré sú typické najmä pre oblasti mimo väčších miest. Zorientovanie sa v začiatkoch pri zakladaní firmy, či živnosti je tiež súčasťou poradenstva. Portál obsahuje knižnicu základných materiálov, možnosť bezplatného individuálneho on-line poradenstva, aktuality zo sveta biznisu zo Slovenska aj z EÚ, rôzne tipy a podobne.

Jedinečnosť

Ide o mix funkcií a vlastností, ktoré sami o sebe už fungujú v rámci rôznych projektov, avšak buď nefungujú komplexne, alebo nie sú dotiahnuté z hľadiska organizačných procesov. Napríklad – veľa podobných projektov sa zameriava na jednu oblasť podnikania, väčšinou na ekonomiku. Projekt malepodnikanie.sk má širší záber – okrem ekonomiky sa venuje aj riadeniu, marketingu, komunikácii, získavaniu finančných zdrojov, či zvyšovaniu efektivity, konkurencieschopnosti a inovatívnosti. Ďalšou odlišnosťou projektu je spomínané bezplatné individuálne on-line poradenstvo. Ani to nie je na slovenskom webe žiadnom novinkou. Problémom je však včasná a odborne garantovaná odpoveď na otázky účastníkov diskusií. Vďaka grantu z Programu rozvoja vidieka garantuje portál odpoveď experta do jedného týždňa. Veľká pozornosť bola venovaná aj dizajnu stránky. Portál bol vyvinutý na základe moderných princípov pre jednoduchú navigáciu, bezpečnosť a maximálny používateľský komfort.

Dôvody pre registráciu

Hlavné dôvody, prečo sa na portál zaregistrovať, sú obsiahnuté už v predchádzajúcich riadkoch. Je však potrebné zdôrazniť, že aj keď je stránka otvorená všetkým záujemcom, prístup do Online poradne majú iba zaregistrovaní používatelia.

Budúcnosť

Všetky časti stránky sú v neustálom pohybe a sú pravidelne aktualizované. K pôvodným funkciám budú časom (aj na základe tipov od používateľov) pribúdať ďalšie funkcie a novinky. Dobrým príkladom je Podnikateľský klub, prostredníctvom ktorého, budú mať registrovaní používatelia možnosť čerpať špeciálne výhody od poskytovateľov rôznych služieb a produktov prospešných hlavne pre ich podnikanie. V auguste sa rozbieha druhá vlna propagačnej kampane a nezisková organizácia Cesta z Nemšovej, ktorá portál prevádzkuje, už teraz hľadá možnosti, ako zabezpečiť jeho pokračovanie aj po skončení financovania z grantu. Jej víziou je, aby sa stal obľúbeným miestom celej podnikateľskej komunity na Slovensku. Veď práve malí a strední podnikatelia sú motormi všetkých vyspelých ekonomík sveta.


 

Ako podnikať v EU


Ako podnikať v krajinách EÚ

Bratislava, 7. decembra 2010; Pre firmy, ktoré plánujú rozšíriť svoje podnikanie za hranice Slovenska, pripravila Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), spolu s ďalšími členmi siete Enterprise Europe Network, informačných elektronických sprievodcov. Záujemcovia v nich nájdu komplexné informácie o podmienkach podnikania v 26 štátoch Európskej únie (EÚ).

Bezplatné informačné materiály majú napomôcť predovšetkým slovenským malým a stredným podnikateľom zorientovať sa v oblasti podnikania na území individuálnych štátov. Obsahujú základný prehľad ekonomík krajín EÚ a charakteristiku podnikania – administratívny postup založenia spoločnosti, najčastejšie využívané formy podnikania, problematiku kvalifikácií, daňové aspekty zakladania firiem a zamestnávania, registračné povinnosti, prehľad daní a odvodových povinností, sociálne aspekty podnikania, vysielanie pracovníkov zo Slovenska do daného štátu EÚ, poskytovanie služieb slovenskými živnostníkmi v danej krajine, prehľad dôležitých inštitúcií a kontaktov.

Vďaka nim sa podnikatelia dozvedia napríklad informácie z nasledovných oblastí:

  • V niektorých krajinách je už možná elektronická registrácia firiem. Upozornia ich na to, že napr. v Bulharsku sú novozaložené podniky povinné registrovať sa na príslušnej komore (v SR taká povinnosť neexistuje). Registrácia v registri firiem je povinná vo všetkých krajinách, aj keď nie všade fungujú popri obchodnom registri aj živnostenské registre.
  • Doklady potrebné na plnenie formalít v súvislosti s podnikaním v ostatných krajinách EÚ možno predkladať v obyčajnej kópii bez potreby úradného prekladu (i keď Nemecko, Rakúsko a Maďarsko stále trvajú na úradne osvedčených a overených prekladoch predložených dokladov).
  • V každej krajine je výška minimálnej mzdy iná, čo musia zohľadňovať firmy pri vysielaní svojich pracovníkov na plnenie krátkodobých úloh v ďalších krajinách EÚ.
  • Každá krajina upravuje požiadavky na vykonávanie rôznych profesií po svojom. Nemecko a Rakúsko pre občanov Slovenska uplatňujú stále prechodné obdobie na svojom pracovnom trhu. Na rozdiel od ostatných krajín EÚ, ktorým stačí plnenie ohlasovacích povinností a všeobecných podmienok na vzdelanie a prax, budú spomínané krajiny do konca apríla 2011 umožňovať vstup Slovákov na svoje trhy na základe povolenia na prácu alebo povolenia na vyslanie, ktoré im sami vydajú.

Publikácie vznikli v rámci európskej podpornej siete pre podnikateľov Enterprise Europe Network založenej Generálnym riaditeľstvom pre podnikanie a priemysel. Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou.

Všetky informačné materiály sú k dispozícii na stiahnutie na: http://www.nadsme.sk/sk/content/ako-podnikat-v-krajinach-eu


O NARMSP
NARMSP bola založená v roku 1993 za účelom podpory sektora malého a stredného podnikania, zvýšenia jeho konkurencieschopnosti a uľahčenie prístupu ku kapitálovým zdrojom. Podieľala sa na implementácii predvstupových programov PHARE a od mája 2004 i na implementácii štrukturálnych fondov a štátnych programov. Poskytuje tiež poradenstvo v jednotlivých regiónoch SR prostredníctvom siete spolupracujúcich inštitúcií (13 regionálnych poradenských a informačných centier, 5 podnikateľských inovačných centier, 9 centier prvého kontaktu, 16 podnikateľských/technologických inkubátorov a dcérskej spoločnosti Fond fondov, s.r.o.).

KONTAKT
Ing. Marcela Škubalová, manažérka komunikácie, skubalova@nadsme.sk

 

 


 

Prezentácia firmy zadarmo

Vaša prezentácia zadarmo

je tu pre Vás prvý bezplatný, detailne prepracovaný informačno-prezentačný portál.

- prehľadná a obsažná prezentácia Vašej firmy
- jednoduché vyhľadavánie firemných kontaktov
- presné informácie a aktuálne agentúrne správy
- nové obchodné príležitosti, zákazky si nájdu Vás

všetko BEZPLATNE!

Odteraz podnikajte jednoduchšie a efektívnejšie s Vašim portálom

www.EasyBusyDay.com
 


 

Ponukový list na využitie priestorov
Všeobecného podnikateľského inkubátoru Gelnica

 

Dovoľujeme si Vám predstaviť Všeobecný podnikateľský inkubátor mesta Gelnica a zároveň ponúknuť naše priestory s možnosťou využitia konferenčnej miestnosti a počítačovej učebne pre rôzne vzdelávacie a prezentačné aktivity s dôrazom pre začínajúcich podnikateľov.

Podnikateľský inkubátor je miesto, kde sa koncentrujú novovytvorené podniky na limitovanom priestore. VPI v Gelnici je jedným zo siete inkubátorov na Slovensku. Bol realizovaný za finančnej pomoci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Štátneho rozpočtu SR, dotácie KSK a príspevku mesta Gelnica.

Hlavným poslaním VPI Gelnica je svojimi službami aktívne podporovať vybrané podnikateľské zámery v regióne Dolného Spiša a poskytovať im dlhodobú starostlivosť.

VPI ponúka :

  • Kancelárske priestory na prenájom od 11 do 18 m2
  • Zasadačky, konferenčné miestnosti s kapacitou 6 až 14 miest
  • Počítačovú učebňu s kapacitou 10 + 6 miest
  • Kancelársku a konferenčnú techniku
  • Informačné služby
  • Umiestnenie v širšom centre mesta

Zároveň si Vám dovoľujeme dať do povedomia webovú adresu Mesta Gelnica: www.gelnica.sk, kde nájdete ďalšie potrebné informácie a zároveň aj fotodokumentáciu nášho VPI Gelnica.

V prípade záujmu o naše priestory nás prosím kontaktujte na :

Všeobecný podnikateľský inkubátor
Hlavná 146
056 01 Gelnica
Tel/fax : 053 / 4822577, 0918 896 566
e-mail : inkubator.gelnica@gmail.com


 


 

PRAKTICKÝ SPRIEVODCA PODNIKATEĽSKÝM PLÁNOM

Vážení budúci podnikatelia,


podnikanie sa stalo neodmysliteľnou súčasťou našej spoločnosti. O úspešnosti v biznise nerozhoduje len samotné podnikateľské prostredie, ale aj manažérske schopnosti a kvalita podnikateľského plánu.
Najmä začínajúci podnikatelia nemajú dostatok vedomostí na to, aby dokázali vypracovať podnikateľský plán na požadovanej kvalitatívnej úrovni.

VPI ponúka publikáciu

- PRAKTICKÝ SPRIEVODCA PODNIKATEĽSKÝM PLÁNOM -

v ktorej nájdete praktický návod na tvorbu a spracovanie podnikateľského plánu.
Publikácia poskytuje jasne štruktúrovaný a zrozumiteľný text s dostatočným množstvom príkladov z praxe.

Dobre a kvalitne vypracovaným plánom sa zvyšujú možnosti podnikateľa v prístupe k počiatočnému, alebo dodatočnému kapitálu.

Veríme, že ponúkaná publikácia sa stane pre mnohých začínajúcich podnikateľov praktickou pomôckou pri plánovaní podnikania, ako aj pri realizácii mnohých podnikateľských cieľov.

 

 


 

Nový Slovenský portál

firiem, služieb, remesiel ktorý bol práve uvedený do prevádzky Vám ponúka Internetovú prezentáciu Vašej firmy, ktorá je úplne zadarmo, žiadne vedľajšie ani skryté poplatky.


Prečo platiť za možnosť mať naozaj profi prezentáciu? Neplaťte, nemusíte. Ide to aj inak, pozrite sa sami.

http://www.firmy-sluzby.sk/
 


 

Ponuky pre spoluprácu

Spolupráca s maďarskými firmami

Dovoľujeme si Vás informovať o novej iniciatíve na podporu spolupráce slovenských a maďarských firiem a spustení webstránky www.SME-HUSK.eu, kde môžete nájsť informácie o podujatiach, novinkách a tiež katalóg maďarských firiem a technológii.

Na základe bezplatnej registrácie môžete získať:
- prístup k informáciám a možnosť kontaktovania vyše 200 maďarských firiem v rôznych oblastiach,
- prístup k takmer stovke technologických ponúk a požiadaviek z Maďarska,
- zdarma publikáciu o možnostiach podnikania v Maďarsku (Doing Business in Hungary),
- zdarma analýzu podnikateľského prostredia prihraničného regiónu Maďarsko - Slovensko,
- prístup k aktuálnym informáciám na podporu podnikania (výzvy, tendre, podujatia).

Registrácia je k dispozícii na stránke: http://sme-husk.eu/registration.php?lang=sk. Po registrácii dostanete jej potvrdenie e-mailom, vrátane mena a hesla, prostredníctvom ktorých budete môcť svoj profil kedykoľvek upraviť.

Projekt je financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarska republika - Slovenska republika 2007-2013.


Ivan FILUS

BIC Bratislava, spol. s r.o.
Business & Innovation Centre

Enterprise Europe Network Slovakia
SME NCP - FP7 Research for the benefit of SMEs National Contact Point

Zochova 5, 811 03 Bratislava, SLOVAKIA

t: +421 2 5441 7515
f: +421 2 5441 7522
e: filus@bic.sk

www.BIC.sk
www.SME-HUSK.eu
www.Enterprise-Europe-Network.sk
 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

14.10.2019
Úvodná stránka