Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

21842893

Dotácie 2016

logo FPU

 

 

 

 

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Supported using public funding by Slovak Arts Council.

 

Mesto Gelnica získalo finančnú prostriedky z FPU na tieto projekty:

 

  1. Hnilecké ozveny 2016 - 1000 €
  2. Gelnické Lomidrevo 2016 - 1800 €
  3. Gelnica- stretnutie banských miest a obcí Slovenska - 3000 €
  4. Kniha je môj kamarát - 2000 €
  5. Knižnica miesto na trávenie voľného času a svet fantázie - 2800 €
  6. Ochranná ruka nad zbierkovým fondom - 4000 €

Názov projektu: Skrášlenie verejného priestranstva – PARK ŠPORTOVÁ

Zmluva o poskytnutí grantu: NT16_09

Poskytovateľ: Nadácia Tesco, Bratislava

Doba realizácie projektu:  13.6. 2016 – 30.11.2016

Výška dotácie: 1.300  €

Nadácia TESCO finančné prispela na zveľadenie priestranstva na ulici Športovej  sumou 1.300 eur.  Našim hlavným cieľom bolo vytvoriť zelené a príjemné prostredie. Projekt má prínos pre širokú verejnosť v našom meste, skrášlil nám časť sídliska, vytvoril priestor pre stretávanie sa komunity ľudí, priateľov, rodín, susedov, detí a návštevníkov mesta. 

pred realizácioupark po realizácii

 

park po realizáciipark po realizácii - osvetlenie

 


Názov projektu:  Ochranná ruka nad zbierkovým fondom

Dotácia z rozpočtu FPU: zmluva č. 16-630-04399

Poskytovateľ:  Fond na podporu umenia, Bratislava

Doba realizácie projektu:  november 2016 -  január 2017

Výška dotácie: 4.000 €

Spolufinancovanie: 457,46 € €

Banícke múzeum a jeho zbierkový fond pre uloženie vzácnych kníh sme premiestnili do vynovených priestorov. Vzácne knihy boli  ošetrené a umiestnené do nových, na mieru zhotovených regálov. Vyše päťtisíc zväzkov odbornej literatúry, starých tlačí, vzácnych biblií, bude tvoriť  novú súčasť expozície múzea. Knižnica bude prístupná pre odbornú a laickú verejnosť na študijné účely. Na základe úspešného projektu od poskytovateľa  Fondu na podporu umenia sme vytvorili dôstojné priestory Baníckeho múzea.

 

PROJEKT  PRED  REALIZÁCIOU                    PROJEKT  PO  REALIZÁCII

stará knižnicanová knižnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Názov projektu: Knižnica miesto na trávenie voľného času a svet fantázie

Dotácia z rozpočtu FPU: zmluva č. 16-611-02896

Poskytovateľ:  Fond na podporu umenia, Bratislava

Doba realizácie projektu:  september  – december  2016

Výška dotácie: 2.800  €

Spolufinancovanie: 268,07 €

 

Našim hlavným výstupom projektu bolo zveľadenie priestorov detskej knižnice v meste Gelnica.

Práce sme začali realizovať od septembra do decembra 2016: vymaľovanie priestorov, plávajúca podlaha, nové regály na knihy, stôl + stolička pre väčších čitateľov a následne: pohovky, taburetky, malé stoličky pre najmenších našich čitateľov, koberec, pohovka CUBA. Všetok tento inventár prispel ku skrášleniu priestorov. Vytvorili sme farebný kútik pre najmenších čitateľov  a  bezpečný prístup ku knihám. Umiestnili sme nové regály, ktoré majú stabilitu, sú priestranné, moderné a nové, zároveň sme vytvorili možnosť posedieť si s knihou v ruke, zrelaxovať, potešiť sa s priateľmi spoločne a v peknom, veselom priestore plným kníh.  Moderné priestory väčší komfort pre čitateľov aj pracovníkov.

PROJEKT  PRED  REALIZÁCIOU:

detský kútik

 

PROJEKT  PO  REALIZÁCII:

detský kútik po realizáciinové regále

detský kútikdetský kútik

 


Názov projektu:                 Kniha je môj kamarát

Dotácia z rozpočtu FPU:   zmluva č. 16-613-02779

Poskytovateľ:                    Fond na podporu umenia, Bratislava

Doba realizácie projektu:  august – november 2016

Výška dotácie:                  2.000 €

Spolufinancovanie:         132,73 €

Primárnym cieľom projektu - Kniha je môj kamarát, je akvizícia mestskej knižnice novými knižničnými jednotkami. Cieľom projektu a jeho následná realizácia sleduje snahu o pestovanie návyku na dobrovoľné čítanie kníh, rozširovanie všeobecného prehľadu a ovplyvňovanie duševného vývoja mladých čitateľov. Vytvára predpoklady pre korektné porozumenie čítaného textu a tým zároveň prejavuje snahu o budúcu úspešnú socializáciu mladých čitateľov. Zároveň v dobe internetu a nových technológii chceme viesť všetky vekové kategórie k čítaniu, k príjemnému posedeniu pri knihe a zaujať ich stále novými knižničnými jednotkami.

Z dotácie: Fondu na podporu umenia bolo celkovo zakúpených 266 ks knižničných jednotiek.

(náučná pre deti: 11 ks, beletria pre deti: 81 ks,  náučná pre dospelých: 20 ks, beletria pre dospelých: 154 ks)

Každá knižničná jednotka bola označená textom:  LOGO - Fond na podporu umenia, č. projektu:  16-613-02779.

detské knihydetské knihy

 

 

 

 

 

knihy pre dospelýchknihy pre dospelých

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Názov projektu:        Hnilecké ozveny 2016

Poskytovateľ:            Fond na podporu umenia, Bratislava

Zmluva č.:                  16-430-00352

Realizácia:                  21.máj 2016, Gelnica,  Zariadenie pre trávenie voľného času

Výška grantu:            1.000 EUR

Spolufinancovanie:  187,34  EUR

 

Zámerom projektu je realizácia prehliadky v oblasti folklorizmu. Oblasť Hnileckého regiónu bola v minulosti obývaná rôznymi národnosťami. Aj napriek tomu, že vzdialenosti medzi jednotlivými dedinami neboli veľké, každá z nich mala svoje špecifické zvyky a tradície.

HO je podujatím , ktoré plánujeme organizovať každoročne a postupne ho chceme rozvíjať aj tvorivou dielňou. Folklór patrí na Slovensku medzi najväčšiu pýchu krajiny. Každá oblasť, mesto dedina má svoj vlastný charakter vlastný folklór, kroje, hudbu, piesne, zvyky, tradície, tance a nárečie. Na vystúpení v Gelnici sa predstavilo celkovo 5 súborov, ktoré predstavili to najkrajšie zo svojej časti obce.  Regionálna prehliadka folklórnych skupín na amfiteátri v Gelnici. Účinkujúci boli: Jedlinka, Vánok, Kloptaň, Prakovčan, Gelničanka, Špicibľan, Červená Chustečka.

súbor Jedlinkasúbor Kloptaň

 

 

 

 

 

 

 

 

súbor Vánoksúbor vánok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Názov projektu:        Gelnické Lomidrevo 2016“

Poskytovateľ:            Fond na podporu umenia, Bratislava

Zmluva č.:                  16-430-00427

Realizácia:                  30.04.2016

Výška grantu:             1.800 EUR

Spolufinancovanie:   153,20   EUR

Zámer:

Tradičná súťaž piliarov Gelnické Lomidrevo 2016 bola tohto roku po 9-krát. Prezentácia piliarov, ukážky prác remeselníkov, ochutnávka tradičných jedál a zábavné skupiny a atrakcie pre deti spríjemnili sobotu návštevníkom podujatia.

Súťažili: 8 piliari (z Hnileckej doliny, Liptova, Oravy a Šariša) v nasledovných disciplínach – demontáž a montáž píly, odvetvovanie stromu ,rezanie na čas, štiepanie dreva, spúšťanie stromu na terč, rezanie metrovíc a stínanie stromu sekerou. Traja rezbári vyrezávali motorovými pílami sochy pre Betlehem, ktoré budú umiestnené na Vianoce a budú súčasťou Betlehemu.

Podujatie bolo určené pre všetky vekové kategórie.

skupina Kamelieskupina Drišľak

 

 

 

 

 

vyrezávanie sôch

vyrezávanie sôch

 

 

 

 

 

 

 

rezanie na časštiepanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Názov projektu:        Gelnica – stretnutie banských miest a obcí Slovenska“

Poskytovateľ:            Fond na podporu umenia, Bratislava

Zmluva č.:                  16- 430- 00829

Realizácia:                 12  .- 14 . august 2016

Výška grantu:            3.000  EUR

Spolufinancovanie:  1.190,42   EUR

Zámer:

Mesto Gelnica v spolupráci s Baníckym spolkom Gelnica  a Združením baníckych miest a cechov Slovenska  boli  v dňoch  12. - 14. august 2016 organizátori  9.stretnutia banských miest a obcí Slovenska. Cieľom stretnutia  je oživovať  a rozvíjať  tradíciu baníctva  a všetkého, čo s týmto  hrdým stavom súviselo v minulosti.

9. stretnutie  sa začalo  12.augusta vo večerných hodinách  tradičnou baníckou oslavou kultúrneho dedičstva  - šachtágom, v ktorom sa prijímajú  do baníckeho stavu  noví členovia.   Šachtág bol veľmi zaujímavý  pre vyše 400   účastníkov  a na jeho začiatku  slávnostne   otvoril celé  9.stretnutie banských miest  a obcí Slovenska  primátor mesta Gelnica  Ing. Dušan Tomaško, MBA.

Na stretnutí pribudla aj nová tradícia – odovzdávanie Barborského svetla   mestu Nová Baňa,   ktoré bude organizovať 10.stretnutie v roku 2017.Návštevníkov mesta a účastníkov  9 - stretnutia iste zaujalo aj otvorenie novej štôlne Jozef, či slávnosť  pri soche baníka, kde pri symbole mesta Gelnica k účastníkom prehovoril prof.Dirner, zástupca  Baníckej fakulty v Ostrave a zároveň  potomok  bývalého starostu mesta Gelnica Rudolfa Dirnera .  Slávnostnú atmosféru a vysokú úroveň malo aj prijatie vzácnych hostí v meste Gelnica  primátorom mesta Gelnica v Evanjelickom kostole v Gelnici . A nemôžeme zabudnúť ani na zasadnutie Slovenskej banskej komory Slovenska priamo v Gelnici v Baníckom múzeu, za účasti JUDr. Ing. Petra Kukelčíka, predsedu Hlavného banského úradu, Dr. Vlasty Jánovej, PhDr., generálnej riaditeľky sekcie geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia SR a ostatných vzácnych členov Slovenskej banskej komory. Všetky podujatia počas  týchto dní dotvárali vynikajúcu atmosféru  a boli dostatočným lákadlom  pre všetkých, ktorí majú radi banícku históriu  a túžia rozvíjať jej odkaz. Bola to dôstojná oslava minulosti a histórie baníctva.

pochod spolkovpochod spolkov

 

 

 

 

 

 

 

 

banské stretnutie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

logo nadacie tesco

 

„Vy rozhodujete, my pomáhame“

Nadácia podporí mesto GELNICA finančnou čiastkou  1.300 € na „Skrášlenie verejného priestranstva“  – Banský park – Športová ulica.


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

„Sme partner programu Košického samosprávneho kraja TERRA INCOGNITA“.

Poskytnutá dotácia na rok 2018 vo výške 250 000 €.


dnes je: 21.7.2019

meniny má: Daniel

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

21.7.2019
Úvodná stránka