Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Gelnica
 
 

21817864

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2019 – 2020 Vytlačiť
 

 

        Zápis detí do materskej školy na školský rok

         2019 – 2020

 

Riaditeľky Materských škôl Hlavná 117 a Slovenská 49 v Gelnici, po dohode so zriaďovateľom, Mestom Gelnica,  v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že zápis detí do materskej školy (prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ) na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne
 

od 14. mája 2019 do 16. mája 2019. 

 

Vypísanú žiadosť, podpísanú oboma rodičmi a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast, odovzdá  zákonný zástupca v Materskej škole. Rodičia, ktorí  už svoju žiadosť odovzdali sa zápisu nemusia    zúčastniť. Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dostane rodič (zákonný zástupca dieťaťa) písomné na adresu uvedenú v žiadosti.

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA 

 

 1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. 
 2. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nemožno chápať ako potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale ako potvrdenie toho, že dieťa netrpí žiadnou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ, prípadne ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí. Súčasťou potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa je informácia lekára o absolvovaní povinného očkovania.
 3. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o zdravotnom stave dieťaťa i vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia. V prípade  dieťaťa so zdravotným postihnutím (zmyslovým alebo telesným) rozhoduje riaditeľka o prijatí po vyjadrení príslušného odborného lekára. 
 4. Prijatiu dieťaťa, ktoré má odloženú povinnú školskú dochádzku, predchádza vydanie rozhodnutia o odklade riaditeľkou ZŠ. 
 5. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa  od troch do šiestich rokov veku. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Do MŠ nesmie byť prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo dva roky veku, a to ani na adaptačný pobyt. 
 6. Do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok. Deti môžu byť prijímané aj počas školského roka, pokiaľ to umožňujú kapacity MŠ.
 7. Do MŠ sa prijímajú deti zdravé, môžu sa začleňovať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané a talentované, ak sú v MŠ vytvorené vhodné materiálne, hygienické a iné špecifické podmienky potrebné pre začlenenie. 

 

V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú:

 1. deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka,
 2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

 

Ostatné kritériá:

Prednostne sa prijímajú: 

 • Deti, ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do MŠ. 
 • Prednostne sa prijímajú deti s nástupom do 15.09.2019.

 

 


 
 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

„Sme partner programu Košického samosprávneho kraja TERRA INCOGNITA“.

Poskytnutá dotácia na rok 2018 vo výške 250 000 €.


dnes je: 16.7.2019

meniny má: Drahomír

podrobný kalendár

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

16.7.2019
Úvodná stránka