Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Kontakt

Toto webové sídlo www.gelnica.sk spravuje mesto Gelnica.

Webové sídlo spĺňa pravidlá prístupnosti podľa zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy.

 

Správca obsahu:

Mestský úrad Gelnica
Banícke námestie č.4
056 01 Gelnica
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Tomaško, MBA, primátor mesta - primator@gelnica.sk
IČO: 00329061
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., expoz. Gelnica , č.ú. 24227-592/0200

Telefón, e-mail správcu obsahu:
tel.: +421/53/4814 100, 101

 

e-mail sekretariát:

silvia.kakalejcikova@gelnica.sk, info@gelnica.sk, sekretariat@gelnica.sk


Pracovná doba:
 

Pondelok                            7.30 – 12.00        12.30 – 14.30

Utorok                                7.30 – 12.00        12.30 – 14.30

Streda                                7.30 – 12.00        12.30 – 15.30

Štvrtok                                7.30 – 12.00        12.30 – 14.30

Piatok                                 7.30 – 12.00        12.30 – 13.30

 


Kompetencie správcu obsahu:

Mesto Gelnica je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácii, verejných priestranstiev, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, miestnych historických pamiatok a stavieb. Zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu, čistenie obce, správu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovania vodou. Utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov mesta, chráni životné prostredie ako aj utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, šport a zabezpečuje a podieľa sa na rozvoji cestovného ruchu. Prenesené kompetencie zo štátu na mesto Gelnica sú matrika, stavebný úrad, hlásenie pobytu občanov a Štátny fond rozvoja bývania.

 


Organizácie, ktorých je mesto Gelnica zriaďovateľom:

 

 

 

 


Technický prevádzkovateľ:

WEBYGROUP s.r.o.

Obrancov mieru 1856/60,
Poštová adresa Nižovec 8936/2A
960 01 Zvolen
www.webygroup.sk

 


 

dnes je: 6.2.2016

meniny má: Dorota

„Sme partner programu Košického samosprávneho kraja TERRA INCOGNITA“.

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

Úvodná stránka