Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Gelnica
 
 

14937856

Osobitný zreteľ - Vodojem Háj Banícka Vytlačiť
 

V zmysle zákona č . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, § 9a
ods. 8 písmeno el týmto


MESTO GELNICA


ZVEREJŇUJE ZÁMER


prevodu majetku mesta odpredajom, a to: nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Gelnica,
zapísaných v katastri nehnuteľností , Okresný úrad Gelnica - katastrálny odbor, na LV č . l :
1. stavba bez súpisného čísla - Vodojem Háj s príslušenstvom a pozemok pod stavbou:
parcela KN C 3 840/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2
; a priľahlý pozemok,
ktorý je tvorený oplotením vodojemu
2. stavba bez súpisného čísla - Vodojem Banícka s príslušenstvom
 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 

pre Podtatranskú vodárenskú spoločnosť, a. s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad


 
 

Aktuality

Gelnický jarmok 2017 - informácie pre predajcov

XXVI. Gelnický jarmok  11. – 12. august 2017
 
Organizačné pokyny, Trhový poriadok, poplatky, návratky
viac...


 

OZNAMY

Uzatvorenie mestskej knižnice

Mesto Gelnica oznamuje, že v termíne od 17.7. - 31.7.2017 bude Mestská knižnica uzatvorená z dôvodu ...viac...


 

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

Upozornenie!

Upozorňujeme prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorí ...viac...


 

Kultúra a šport

29.7.2017   od 9.00 hod.

Futbalový štadión Gelnica

Futbalový turnaj O POHÁR PRIMÁTORA

Futbalový turnaj.jpg

Futbalový turnaj O POHÁR PRIMÁTORA
29. júl 2017 od 09.00 hod.
Futbalový štadión Gelnica

Mužstvá na turnaji:
MFK Gelnica A
MFK Gelnica B
HC Reb ...


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

„Sme partner programu Košického samosprávneho kraja TERRA INCOGNITA“.


dnes je: 27.7.2017

meniny má: Božena

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

27.7.2017
Úvodná stránka