Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Upútavky na oznamy

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška

Vec: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042091 Košice, IČO 36599361 - návrh na
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: " Gelnica - Slovenské cechy, výstavba TS a úprava " na pozemkoch p.č. CKN 1486,2262,2270/3,2180 a 1666/1 v k.ú. Gelnica - oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho rokovania spojeného s miestnym
zisťovaním.
viac...


 

Oznam k zmene VZN mesta Gelnica č. 79/2013

OZNAM
k zmene
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Gelnica č. 79/2013 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov  vo vlastníctve Mesta Gelnica, výšky nájomného za užívanie pozemkov  vo vlastníctve Mesta Gelnica a o zriadení vecného bremena
(Doplnok č. 3)
 
V zmysle § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení dňom vyvesenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota počas ...viac...


 

Oznam primátora mesta

OZNAM
Primátor mesta Gelnica Ing. Dušan Tomaško, MBA oznamuje občanom, že každý nepárny pondelok v čase od 14.00h do 16.00h a každý párny štvrtok v čase od 9.00h do 11.00h bude prijímať podnety, sťažnosti, návrhy od občanov mesta.
Žiadame Vás, aby ste sa vopred nahlásili na sekretariáte primátora mesta.
 
Ing. Dušan Tomaško, MBA
primátor mesta
viac...


 

Oznamy

Výtvarná Gelnica 2015

 
 
Základná umelecká škola Gelnica a mesto Gelnica 
Vás pozývajú do 12. ročníka výtvarnej súťaže
Výtvarná Gelnica 2015
 
Propozície
Výtvarný odbor vás chce srdečne pozvať  do výtvarnej súťaže. Vašou úlohou je vymyslieť a nakresliť  svojho  anjela , ktorý Vás ochraňuje a pomáha Vám. Anjelik môže byť vytvorený rôznymi výtvarnými technikami.  Môže byť nakreslený v rôznych činnostiach. Ako tancuje, ...viac...


 

Zápis do Materskej školy

  Materská škola   Hlavná 117  v Gelnici
 
oznamuje rodičom, že  „Zápis do Materskej školy“ na školský rok   2015/ 2016 sa uskutoční v dňoch  15.2.2015 - 13.3.2015 v priestoroch materskej školy.
         
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave.
Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v MŠ denne od 06.00 hod do 16.00 ...viac...


 

Prerušenie distribúcie elektriny v meste Gelnica

      Oznam o odstávke elektriny na území mesta 

viac...


 

Zimná údržba ciest

Vážení občania,
Mesto Gelnica  má záujem urýchliť riešenie Vašich i našich problémov a podnetov  v oblasti zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.
Vaše podnety, zistené nedostatky v zjazdnosti a schodnosti komunikácií môžete ohlásiť dispečingu ZÚK na telefónny číslach správcu komunikácií – Technické služby mesta :
 
053- 4821658 – v pracovných dňoch od 7.00 h. do 14.00 h.
 
24-hodi ...viac...


 

Zápis detí do Základnej školy

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
7. február 2015 o 9, 00 hod.
 
Vážení rodičia,                                   
na zápis prineste rodný list, zápisný list, 14 € na učebné pomôcky a prvú knihu. Príďte aj s budúcim prvákom.
Riaditeľka ZŠ Gelnica    
 
 
Zápis do 1. ročníka ZŠ
 
Vstup do školy je pre dieťa prvým vážnym krokom zo sveta hier do sveta dospelých. Nároky na dieťa sú vyso ...viac...


 

 

Kultúra a šport

11.2.2015   14.30

Zimný štadión Petra Bindasa

Fašiangové korčuľovanie

karneval 2015.jpg

Mesto Gelnica a HK Slovan Gelnica
pozývajú deti na

FAŠIANGOVÉ KORČUĽOVANIE

11. február 2015 (streda)
od 14.30 do 16.30 hod.
na Zimnom štad ...


 

dnes je: 30.1.2015

meniny má: Ema

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

6117069

30.1.2015
Úvodná stránka