Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

TESCO  „Vy rozhodujete, my pomáhame“

Radi by ste zmenili miesto, kde žijete k lepšiemu? Spustili sme nový komunitný program „Vy rozhodujete, my pomáhame“ určený na podporu miestnych projektov po celom Slovensku.

 

Mesto Gelnica

„Skrášlenie verejného priestranstva  - PARK ŠPORTOVÁ“

 

Mesto Gelnica sa zapojilo do projektu : TESCO, Vy rozhodujete, my pomáhame : s názvom:

„Skrášlenie verejného priestranstva – PARK ŠPORTOVÁ“.

Hodnotiacou komisiou sme boli zaradený medzi tri najlepšie v regióne.

Od  11. mája do 7. júna,  každý zákazník, ktorý nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane pri každom nákupe jeden hlasovací žetón.

Žetón vhodí do hlasovacieho boxu v obchode Tesco projektu, ktorý chce podporiť.

Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít  od júna do novembra 2016.

 

pomahame.tesco.sk/region/13/

  

Informácie pre občanov

Úradná tabuľa

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA GELNICA č. 91/2016 o organizácii miestneho referenda

NÁVRH
Mestské zastupiteľstvo v Gelnici na základe samostatnej pôsobnosti podľa článkov 67, 68 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 , 11a ) ods. 9 zákona č. ...viac...


 

INFORMÁCIA o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020“

Mesto Gelnica podľa § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o EIA“) ako d ...viac...


 

Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, Košice pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorej obsahom je výmena nevyhovujúcich podperných bodov a vodičov VN vedenia bez zmeny tr ...viac...


 

Verejná vyhláška

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361 v zastúpení Ing.
Miriam Marčeková, Športová 9, Gelnica - návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stav ...viac...


 

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka Materskej školy so sídlom v Gelnici Hlavná ulica 117

MESTO GELNICA
 
podľa § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce ...viac...


 

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka Materskej školy so sídlom v Gelnici, Slovenská ulica 49

MESTO GELNICA
podľa § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejn ...viac...


 

Nová prevádzka - Pohrebná služba Gelnica

Mesto Gelnica, v zastúpení mestskej firmy Správa domov Gelnica, s.r.o., v rámci skvalitňovania služieb pre obyvateľov mesta Gelnica a priľahlých obcí v Hnileckej doline otvára
dna 01.03.2016 ...viac...


 

ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV MESTA GELNICA

V  súlade s ustanovením § 52 ods. 2 zákona NR SR č. 563/2009 Z.z. daňového poriadku Mesto Gelnica  ako správca dane  zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru 2015.
Podľa u ...viac...


 

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

Upozornenie!

Upozorňujeme prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorí si
v zákonne stanovenej lehote nesplnili povinnosť, vyplývajúcu z ustanovenia § 6 ods. 4
...viac...


 

Oznamy

Ponuka letných aktivít CVČ

Bližšie informácie:
Centrum voľného času, Slovenská 46, 056 01 Gelnica
053 4821491; 0907 959 199, cvcgelnica@cvcgl.edu.sk, www.cvcgl.edu.sk
 
Ponuka letných táborov:
viac...


 

 

Aktuality

Najúspešnejší športovci regiónu SPIŠ

p. Mikolaj a primator mesta

Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Spišská Nová Ves a Olympijský klub SPIŠ pripravilo 43. ročník kultúrno-športovej akcie pod názvom „najúspešnejší športovci regiónu SPIŠ, okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča za rok 2015.
Pri tejto príležitosti sa  komisia mládeže a športu a primátor mesta Gelnica Ing. Dušan Tomaško, MBA  rozhodli nominovať  :
nášho cteného občana, učiteľa, trénera a v súčasnej dobe paralympionika: Mgr. Mar ...viac...


 

Zmapovanie výskytu inváznych rastlín na území mesta

Mesto Gelnica v súvislosti s nevyhnutnosťou ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov  vyzýva občanov k spolupráci pri zmapovaní inváznych druhov rastlín, vyskytujúcich sa na území katastra Gelnica.
 
Na území mesta sa jedná hlavne  o tieto druhy:
Pohánkovec japonský (Fallopia japonica) syn. Reynoutria japonica    Boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum)     Netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera) ...viac...


 

Stretnutie v Národnej rade SR

spoločná fotografia účastníkov stretnutia

Dňa 3. februára 2016 sa primátor mesta Ing. Dušan Tomaško, MBA a zástupcovia Baníckeho spolku Gelnica zúčastnili Novoročného stretnutia s predsedom Národnej rady SR Petrom Pellegrinim. Stretnutie sa konalo v budove NRSR v Bratislave.

viac...


 

Kultúra a šport

25.5.2016   19.00 hod.

ZUŠ Gelnica

KAM CHODÍ OSCAR WILDE NA VEČERU

Kam chodí Oscar.jpg

Autorská komédia K. Vosátka a kol.

KAM CHODÍ OSCAR WILDE NA VEČERU

Nové predstavenie z dielne uznávaného režiséra a autora kultových predstaven ...


 

27.5.2016   13.00 hod.

Základná umelecká škola v Gelnici

Gelnický kľúč

Gelnický kľúč.jpg

Základná umelecká škola v Gelnici v spolupráci s Mestským úradom v Gelnici a Združením Ulijana z Kojšova

Vás pozývajú na XII. ročník festivalu komo ...


 

4.6.2016   od 14.00 hod.

Zámčisko Gelnica

Hradný deň

Plagát_Hradný deň.jpg

Mesto Gelnica Vás pozýva na
HRADNÝ DEŇ

4. jún 2016 od 14:00 hod.

Zámčisko Gelnica

Program podujatia:

• Detská párty s UJOM ĽUBOM

• PO ...


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Všetky informácie sú použité v súlade so zákonmi SR

„Sme partner programu Košického samosprávneho kraja TERRA INCOGNITA“.


dnes je: 24.5.2016

meniny má: Ela

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?
_________
...zadávať inzerciu a prispievať do Burzy práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

webygroup

Úvodná stránka